Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 18 januari 2017 - slu.se
Ängsnätfjäril, Melitaea cinxia, är en av fyra fjärilar i sommarens kampanj. Foto: Anders Ohlsson.

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri.

Kampanjer knutna till Naturens kalender

Fågelkalendern startar våren 2017

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. Läs mer och anmäl intresse.

Naturens kalender i skolan - höstförsöket

För fjärde året i rad genomfördes hösten 2016 Höstförsöket. där skolelever får delta i riktig forskning. Nytt för i år var ett delförsök om Ekens mångfald. Nyfiken? Se på videon där Tomas Roslin förklarar mer:

Läs mer om Höstförsöket 2016 . Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer.  Läs mer om Naturens kalender i skolan.

Bikalendern

 I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket bidrar biodlare till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Eftersom vi vill att projektet ska omfatta hela landet kan inte forskarna samla in data själva.  Läs mer om hur du kan bidra till bikalendern.

Vårkollen 30 april-1 maj

De senaste två åren har Naturens kalender i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen genomfört Vårkollen under valborgshelgen. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika arter och olika delar av landet påverkas. År 2017 är det dags igen!  Läs mer om vårkollen.

Kampanjer knutna till Artportalen

De kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar mest om faunaväkteri, en ideell övervakning av hotade djur. Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, buskmus och småkryp.

Kampanj för trollsländekunskap

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du söka efter sju trollsländearter som extra uppmärksammas via en kampanj i år. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller är habitatdirektivarter. Trollsländekampanjen lyses ut av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan ArtDatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och Trollsländeföreningen. Läs mer om trollsländekampanjen.

Hjälp till att spana efter fyra fjärilar

Ängsnätfjäril, hedpärlemorfjäril, kattunvisslare och silversmygare har alla minskat under en längre tid, men deras utbredningsområde är fortfarande relativt stort. De fyra fjärilsarterna är knutna till olika typer av torra gräsmarker, miljöer som blir alltmer sällsynta främst på grund av igenväxning. Läs mer om de aktuella fjärilarna.

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd. Läs mer om den svartmunnade smörbulten och om hur du kan rapportera in fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer. Läs mer om uppropet.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador. Läs mer om hur du kan rapportera in skador i Skogsskada.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.


Kontaktinformation

Kjell Bolmgren, koordinator för Svenska fenologinätverket, Naturens kalender
E-post: kjell.bolmgren@slu.se
Telefon: 018-67 12 61
Enheten för skoglig fältforskning

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
Artdatabanken

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se