Sveriges lantbruksuniversitet

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis  bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger också risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.