Sveriges lantbruksuniversitet

Program Försurning

Program Försurning ger plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.