Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Ola Langvall. Foto/photo: Viktor Wrange

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta mig!

Ola Langvall, koordinator, ola.langvall@slu.se, tel. 0472-26 3 180, 070-600 52 26, Enheten för skoglig fältforskning, SLU

NaturensKalender-Splash-Ikon-640x960.png

Rapportera årstidstecken

I Naturens kalender kan du rapportera växternas årstidstecken: blomning, fruktmognad, fröspridning och lövfällning. Dina obervationer ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat får, till exempel hur klimatförändringen påverkar vårens ankomst.

Publicerad: 15 juni 2016 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se