Sveriges lantbruksuniversitet

Vi arbetar med miljöanalys i tio program

SLU har valt att möta miljömålsarbetet i tio program som samlar universitetets hela kompetens inom respektive område. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten.