Sveriges lantbruksuniversitet

Forskarskolor vid SLU

Forskarskolorna erbjuder kurser, seminarier, workshops etc. av tematisk/tvärvetenskaplig karaktär inom SLU:s styrke- och profilområden. Flera av dem utvecklar sin verksamhet i samarbete med näringsliv och andra organisationer utanför SLU.