Sveriges lantbruksuniversitet

Akademiskt

SLU:s akademiska liv inbegriper såväl forskarutbildning och färdig avhandling som docentföreläsningar, promotionsceremonien och installationen av nya professorer.