Publicerat vid SLU

Senast ändrad: 16 januari 2017 - slu.se
Uggla_Sida_1_213.jpg

Med hjälp av SLU-bibliotekets söktjänst och databaser kan du söka efter artiklar, avhandlingar, skrifter och rapporter, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. På sidan listas också många populärvetenskapliga skrifter från SLU.

Sök i bibliotekets söktjänst och databaser

Primo är SLU-bibbliotekets söktjänst och SLUpub och Epsilon är  databaser för vetenskapliga publiceringar och populärvetenskapliga publikationer från SLU.

De artiklar som matats in i SLUpub som fulltext syns även i bibliotekets databas Epsilon. Alla publikationer i Epsilon finns tillgängliga i fulltext.

Populärvetenskapliga skrifter

Här listas några av SLU:s populärvetenskapliga skrifter och serier (ofta tryckta) vid SLU. De riktar sig i ofta till olika yrkes- och intressegrupper i samhället.

Jordbruk, husdjur

Stad, landskap, park, trädgård

Skog, miljö, vatten, natur, vilt, fisk

Forskningsmagasin på engelska

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se