Fråga en forskare

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se

Här listas ämneskunniga personer inom SLU:s intresseområden. Kontakta dem gärna om du har frågor gällande deras expertområden.

Klicka på lämpligt bokmärke så kommer du ner till rätt avdelning på sidan: 

Bioenergi

Sidans topp

Husdjur och veterinärmedicin

Lantbrukets djur och renar, animalieproduktion

Sällskapsdjur

Häst

Djurvälfärd

Lantbrukets byggnader

Husdjursavel

Sidans topp

Jordbruk

Växtodling, mark och växtskydd

Klimatförändringar, växtprognoser m.m.

Växtförädling, genteknik, GMO

Sidans topp

Landsbygdsutveckling

Sidans topp

Livsmedel och hälsa

Livsmedel

Konsumentfrågor

Livsmedelssäkerhet, parasiter, infektionssjukdomar, medicinska tillämpningar etc.

Stress, rehabilitering i naturen 

Sidans topp

Miljö och naturresurser

Biologisk mångfald, rödlistade arter

Landskap, natur- och miljövård

Miljökemi och radioekologi

Vatten, föroreningar, övergödning, försurning

Sidans topp

Skogsbruk och vilt

Klövvilt, jakt och viltolyckor

Rovdjur (varg, björn m.m.) 

Skogsbruk

Genetik, växtfysiologi, trädförädling m.m.

  • Skogsgenetik: Eva Sundberg, 018-67 32 45
  • Skogsträdsförädling, skogsgenetik, Umeå Plant Science CentreOve Nilsson, 090-786 84 87
  • Vad händer när träden går i vila om hösten? Metabolomik: Thomas Moritz, 070-269 06 84
  • Rotutveckling, växtfysiologi: Karin Ljung, 090-786 83 55

Träprodukter

  • Målarfärg och träskydd: Stig Bardage, 018-67 15 37
  • Konsumentpreferenser, sensorisk test av virke: Anders Roos, 018-67 15 64 

Skog och klimat

Sidans topp

Stad och landskapsarkitektur 

Sidans topp

Trädgårdsbruk 

Sidans topp

Vatten, vattenbruk och fisk

Sidans topp

Sök rätt person via växeln!

Det går också att söka efter kollegor till de nämnda forskarna via:

Fakta:

Frågelådor

SLU driver några frågelådor där du kan ställa frågor om natur, skog m.m.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se