Sveriges lantbruksuniversitet

Hur lever våra barnbarn om 50 år?

Vad äter de – biff eller insekter? Växer skogen så det knakar i värmen? Finns det plats för träd i städerna?

Inom områdena djur och hälsa, mat, skog samt städer lanserar SLU fyra nya framtidsplattformar. Här tar forskarna sig an morgondagens utmaningar tillsammans med samhällets aktörer. 

Nu söker vi ett antal nyckelpersoner till verksamheten. 

framtidens_djurhalsa_5_880_660.jpg

SLU Framtidens djur och hälsa

SLU Framtidens djur och hälsa inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur. Plattformen omfattar även djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

SLU Framtidens djur och hälsa söker nu:

framtidens_mat_2_880_660.jpg

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat inriktar sig på svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier. 

SLU Framtidens mat söker nu:

framtidens_skog_880_660.jpg

SLU Framtidens skog

Framtidens skog inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse. Plattformen omfattar såväl skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi, klimatanpassning, de olika ekosystemtjänster skogar erbjuder, samt beslutsprocesser där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas. 

SLU Framtidens skog ersätter det förutvarande forskningsprogrammet Future Forests. SLU Framtidens skog utlyser uppdrag för:

framtidens_stader_880_660.jpg

SLU Framtidens städer

SLU Framtidens städer inriktar sig på hållbara gröna miljöer och försörjningssystem i städerna, samt interaktionen stad-land.  

SLU Framtidens städer söker nu:

Publicerad: 12 januari 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se