Utvecklingsländer

Senast ändrad: 20 juli 2016 - slu.se

Som student på SLU har du möjlighet att samla material till ditt examensarbete eller studera på ett universitet i ett utvecklingsland.

MFS – Minor Field Studies

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendieprogram. Det ger dig möjlighet att i ett utvecklingsland samla material till ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Du ska vara i fält i minst åtta veckor. Stipendiebeloppet är 27 000 kr. Läs mer om MFS-programmet på studentwebben!

Linnaeus-Palme programmet

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för både lärare och studenter på universitetets grund- och avancerad nivå. Som student studerar du vid ett universitet i ett utvecklingsland en eller två terminer. Deltagande institutioner i programmet väljer själva ut sina stipendiater. Programmet finansieras av Sida.

Läs mer om Linnaeus-Palme programmet.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se