Sen anmälan

Senast ändrad: 27 maj 2016 - slu.se

Vill du plugga men har glömt att anmäla dig?

All anmälan till kurser och program vid SLU görs via www.antagning.se. För dig som ännu inte anmält dig till någon utbildning men gärna vill läsa på SLU kan det fortfarande finnas kurser eller program som är öppna för sen anmälan.

Så här anmäler du dig:

  1. Logga in på www.antagning.se.
  2. Sök fram den eller de utbildningar du är intresserad av.
  3. Var noga med att välja rätt termin när du söker fram en viss utbildning/kurs.
  4. Om en utbildning är öppen för sen anmälan så finns det en "välj”-knapp.
  5. Kontrollera din anmälan och skicka in den.

Observera att även om utbildningsalternativet är öppet för sen anmälan är det ingen garanti för att det finns platser kvar på utbildningen.

Om du är behörig till utbildningen och det finns platser kvar kan du dock få en plats trots att kurs-/programstart är passerad. Följ instruktionerna på www.antagning.se om hur du skickar in behörighetsgivande meriter, om dessa inte redan finns inskickade sedan tidigare.

När det gäller SLU:s kurser kan det vara lättare om du först tittar på SLU:s kurssök för att hitta en kurs som intresserar dig, och sen gå in på www.antagning.se för att se om utbildningsalternativet fortfarande är öppet för sen anmälan.

När får jag besked om min sena anmälan?

Sena anmälningar rangordnas efter ankomstdatum. Ankomstdatum är då din anmälan är komplett med alla behörighetsgivande handlingar på www.antagning.se. Du som har gjort en sen anmälan får meddelande per post eller e-post när din anmälan är färdigbehandlad. Du kan då logga in på ditt konto på www.antagning.se för att se ditt antagningsbesked.

Målsättningen är att alla som gjort sena anmälningar ska få besked senast då kursen startar. Ansöker du efter terminsstart är handläggningstiden ungefär en vecka.


Kontaktinformation
Sidansvarig: antagning@slu.se