Antagningsstatistik

Senast ändrad: 02 november 2016 - slu.se

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2, hösten 2016. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BIEX BII BF HP
Agronom – ekonomi 14,30x 12,92x 14,35x - 0,50x
Agronom – husdjur 18,70 13,90x 17,04 - 1,00
Agronom – landsbygdsutv. 12,10x 20,07x 18,16x - 0,30x
Agronom – livsmedel 14,25x 14,81x 14,69x - 0,65x
Agronom – mark/växt 18,70x 14,62x 17,30x - 1,05x
Biologi och miljövetenskap 18,08x 12,88x 16,10x - 0,85x
Civiling. – energisystem 18,00 17,75 17,90 - 1,30
Civiling. – miljö-  & vattentek. 19,70 17,80 17,75 - 1,25
Djursjukskötare 20,50 19,90 20,85 4,00 1,50
Ekonomi 17,62 16,18 16,40 - 1,05
Etologi- och djurskydd 17,34 17,20 19,74 4,00x 1,30
Hippolog – islandshäst 20,63x* -* -* -* -*
Hippolog – ridhäst 16,30x* 16,42x* -* -* 0,35x*
Hippolog – travhäst

-*

-* -* -* 0,60x*
Hortonom - 17,40x 14,00x - 1,20x
Jägmästare 14,30x 13,78x 14,20x - 0,65x
Landskapsarkitekt Alnarp 19,03 19,53 19,10 4,00 1,20
Landskapsarkitekt Uppsala 13,40x 14,38x 14,13x 3,00x 0,90x
Landskapsingenjör 12,00x 14,52x 15,60 3,00x 0,60
Lantmästare 15,50 14,73 16,03 - 0,60
Skogsmästare 13,05x 15,05 12,92x - 0,60

Sport- och sällskapsdjur

Trädgårdsing. - design

12,10x

**

14,73x

**

17,02x

**

-

**

1,00x

**

Trädgårdsing. - odling 16,13 15,41x 16,68 3,00x 0,80
Veterinär 20,95 20,73 21,35 4,00 1,60

 

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BIEX Betygsgrupp 2 (nya gymnasieskolan, GY11), maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Fredag, 23e december 10-12

Sidansvarig: rekrytering@slu.se