Kontakt till Studentskyddsombuden

Senast ändrad: 18 september 2013 - slu.se

Skyddsombuden byts i regel varje år, så om det behövs kan du vända dig till studentkåren för att få aktuell uppgift om namn.

Alnarps Studentkår, ASK

stud_ask@stud.slu.se

Hippologernas Akademiska Studentkår, HAS

www.slu.se/has

Lantmästarkåren, LMK

lmksluss@stud.slu.se

Skogshögskolans Studentkår, SHS, Umeå

skyddsombud@skogisstudentkar.se

Skogsmästarskolans Studentkår, SMS, Skinnskatteberg

mnon0011@stud.slu.se

Hemsida SMS 

Ultuna Studentkår, ULS

miik0001@stud.slu.se

uls_soc@stud.slu.se

Veterinärmedicinska föreningen, VMF

skyddsombud@vmf.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Ylva.Eklind@slu.se