Du som har ett uppdrag som anteckningsstöd eller mentor

Senast ändrad: 11 maj 2016 - slu.se
Foto:Johan Von Feilitzen

Här hittar du information om vad som kan förväntas av dig som har ett uppdrag som anteckningsstöd eller mentor. Tänk på att du måste ha en överenskommelse med oss samordnare/kontaktpersoner innan du påbörjar ett uppdrag.

Du som antecknar till en annan student

Studenter som är beviljade pedagogiskt stöd kan ha anteckningsstöd. Några tips till dig som antecknar är att:

  • Det går lättare att göra bra anteckningar om du är förberedd inför en föreläsning.  Du kan förbereda dig genom att t. ex ögna igenom litteraturen eller läsa igenom anteckningar från tidigare föreläsningar. Det är en studieteknik som också är till hjälp i dina egna studier.
  • Om du antecknar för hand är det bra att ha extra bred marginal och luft mellan raderna. Den student som önskar kan då komplettera anteckningarna med sina egna tankar eller frågor.
  • Försök att ha en tydlig struktur på anteckningarna genom att sätta ut rubriker, underrubriker och gruppera materialet.
  • Tänk på att läraren ibland säger viktiga saker som inte antecknas på tavlan eller finns med i någon presentation.

Om du känner dig osäker på något i din roll som anteckningsstöd så är välkommen att höra av dig till oss som är samordnare/kontaktpersoner. Det är viktigt att du känner att du får det stöd du behöver i ditt arbete.

Här hittar du information om hur du som är anteckningsstöd rapporterar dina arbetade timmar.

Du som är mentor åt en student

Många mentorer tycker att det både är utvecklande och lärorikt att vara mentor. Vid uppstarten av ett mentorskap träffas studenten, mentorn och samordnaren/ kontaktpersonen och går igenom vad som gäller för stödet och upprättar ett mentorskontrakt och en sekretessförsäkran. Mentorn och studenten som får stöd avtalar också hur de ska hålla kontakten. Efter avslutat uppdrag kan du be att  få ett intyg på att du arbetat för en person som behöver ditt stöd.

Mentorns främsta uppgift är att hjälpa studenten att skapa struktur i studierna. Ett vanligt upplägg är att man vid en träff går igenom vad som är viktigast att prioritera under den kommande veckan. Veckan därpå följer man upp och gör en ny planering.

Som mentor omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får föra vidare någonting om studentens personliga förhållanden. Dock får du diskutera mentorskapet med samordnaren/kontaktpersonen. Om du känner dig osäker på något i din roll som mentor eller om det är något du vill diskutera så är välkommen att höra av dig till oss som är samordnare/kontaktpersoner. Det är viktigt att du känner att du får det stöd du behöver i ditt arbete.

Här hittar du information om hur du som är mentor rapporterar dina arbetade timmar.

En film om att vara mentor


Filmen är framtagen av Högskolan Kristianstad.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se