Vanliga frågor om funktionsnedsättning

Senast ändrad: 08 juni 2016 - slu.se

Har du frågor om att studera med funktionsnedsättningar på SLU? Kanske kan du hitta svaret på din fråga här. Ta gärna kontakt om du är osäker på vad som gäller för dig.

Frågor

 • Vid vilka funktionsnedsättningar kan man få stöd?
 • Jag har en varaktig funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få av SLU?
 • Vem kontaktar jag på SLU för att få stöd?
 • Jag har dyslexi men har aldrig blivit utredd. Vad ska jag göra?
 • Hur visar jag för mina lärare att jag är berättigad till stöd?
 • Hur länge varar beslutet om stöd som jag fått?
 • Om jag har ett beslut om rätt till pedagogiskt stöd måste läraren anpassa tentan efter mina behov?
 • Jag har svårt att skriva en bra text. Kan jag få hjälp?
 • Jag mår dåligt och känner att ingenting fungerar för mig. Vem kan jag vända mig till?
 • Jag tror att jag har dyslexi. Hur vet man om man har det?

Svar

Vid vilka funktionsnedsättningar kan man få stöd?

Olika funktionsnedsättningar kan göra att man behöver stöd i studierna. Ta kontakt med samordnaren/kontaktpersonen om du är osäker. Några exempel är:

 • Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi
 • Nedsatt syn eller hörsel
 • Rörelsehinder
 • Psykiska funktionsnedsättningar, t.ex. depression, bipolär sjukdom, panikångest
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD eller Aspergers syndrom
 • Kroniska sjukdomar som påverkar studierna

Jag har en varaktig funktionsnedsättning. Vilket stöd kan jag få av SLU?

Ta kontakt med vår samordnare/ kontaktpersoner för att få en klarhet i vilken typ av stöd du kan behöva. Bedömningen av detta är individuell. Exempel på stödformer är:

Vem kontaktar jag på SLU för att få stöd?

Har du behov av stöd så ska du ansöka om det. Läs hur du ansöker på sidan Så här ansöker du om pedagogiskt stöd.

Jag har dyslexi men har aldrig blivit utredd. Vad ska jag göra?

Om du låter en logoped eller dyslexipedagog utreda dig kan du få värdefull kunskap om din dyslexi som kan hjälpa dig att använda dina starka sidor och hitta de hjälpmedel som fungerar för dig. Dessutom behöver du en utredning för att kunna ansöka om stöd. Vänd dig antingen till ditt landsting eller till en privat logoped för att få en utredning. Kontakta samordnaren/kontaktpersonen för mer information. 

Hur visar jag för mina lärare att jag är berättigad till stöd?

När du ansöker om stöd får du ett intyg som du kan visa upp för berörda lärare på dina kurser. Lärare eller annan personal som undrar över något är välkomna att ta kontakt. De uppgifter vi har om dig är belagda med sekretess. Inga uppgifter om dig eller dina behov lämnas ut till någon om du inte har kommit överens om det med samordnaren/ kontaktpersonen. Det är upp till dig som student att informera om dina behov.

Hur länge varar beslutet om stöd som jag fått?

Beslutet varar under hela din tid som student på SLU. Det är inte tidsbegränsat.

Om jag har ett beslut om rätt till pedagogiskt stöd måste läraren anpassa tentan efter mina behov?

Nej, det är inte fullt så enkelt. Det är läraren som ansvarar för att examinationen är likvärdig för alla och hon/han är därför den som beslutar om vad som är möjligt. Ofta kan vi emellertid i samförstånd hitta individuella lösningar som fungerar för studenten med någon funktionsnedsättning liksom för examinatorn.  

Jag har svårt att skriva en bra text. Kan jag få hjälp?

Av din handledare får du hjälp med själva ämnet. I vissa fall kan man få extra handledning som särskilt pedagogiskt stöd när man skriver självständiga arbeten. När det gäller det språkliga är det viktigt att du lär dig använda de speciella datorprogram som finns på studentdatorerna, till exempel rättstavningsprogram och talsyntes för att lyssna på din text. Det är verktyg som du har nytta av både under utbildningen och när du börjar jobba. I vissa fall kan man få särskild språklig handledning när man skriver självständiga arbeten. Tala med din kontaktperson om det.

Om du är osäker på hur mycket hjälp du kan ta emot av kursare och bekanta ska du diskutera det med din handledare. Ett självständigt arbete ska skrivas självständigt annars riskerar du att ha fuskat eller att få ett lägre betyg.

Jag mår dåligt och känner att ingenting fungerar för mig. Vem kan jag vända mig till?

Att be någon om hjälp är ett bra första steg. Behöver du pedagogiska anpassningar av studierna ska du vända dig till samordnaren/kontaktpersonen. Vill du diskutera ditt val av studier och tankar kring framtida yrkesliv kan SLU:s studie- och karriärvägledare vara ett bra bollplank. Andra frågor kanske du får bättre hjälp med hos Studenthälsan eller Universitetskyrkan/Studentprästerna. Genom din vårdcentral kan du också få kontakt med läkare, psykolog, psykiatriker och andra yrkesgrupper.

Jag tror att jag har dyslexi. Hur vet man om man har det?

För att få en komplett utredning kan du kontakta en logoped eller dyslexipedagog. Vanliga tecken på dyslexi är att man:

 • läser långsamt och att läsningen kräver mycket energi
 • har svårt att förstå innebörden i ord och text
 • kastar om bokstäver och läser fel på småord och ändelser
 • förväxlar bokstäver som ser och låter lika, t.ex. b-d, b-p, t-d, k-g, u-o
 • är osäker på stavning och särskilt dubbelteckning
 • har svårt att hinna läsa texten i TV-rutan
 • kastar om siffror och har svårt att tolka matematiska symboler
 • kanske talar otydligt
 • har en svårläst handstil
 • har svårt att koncentrera sig

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se