Ditt ansvar som student med funktionsnedsättning

Senast ändrad: 13 juni 2016 - slu.se

Samma kunskapsmål gäller för alla studenter. Syftet med det pedagogiska stödet är att överbrygga funktionshinder i studiesituationen och ge dig möjlighet att studera på så lika villkor som möjligt. Pedagogiskt stöd ska ses som en hjälp till självhjälp – det ersätter aldrig det egna ansvaret.

Att börja studera på universitet kan vara en stor omställning. Din egen förmåga att ta ansvar, planera din tid och formulera dina behov är viktig för att du ska lyckas med dina studier. Det är förmågor som också är nödvändiga att ha i yrkeslivet. Målet är att du blir så självständig och framgångsrik som möjligt.

Här kan du läsa vilket ansvar du förväntas ta:

  • Stöd beslutas efter bedömning som görs i samråd mellan samordnaren för stöd vid funktionsnedsättning och dig som student. 
  • Om du önskar anpassning vid tentamen eller annan typ av examination, kontakta kursledaren i mycket god tid före examinationen, helst redan före kursstart. Det är nödvändigt för att ge lärarna en rimlig chans att ordna de praktiska arrangemangen kring examinationen. 
  • När det gäller anpassad examination är det examinerande lärare (examinator) som avgör och beslutar om stödåtgärden är möjlig utifrån utbildningens mål och förutsättningar. 
  • Vid examinationer bedöms alla studenter utifrån samma krav på kunskap. Kursens mål måste alltså uppnås för att man ska bli godkänd. 
  • Du som student är alltid själv ansvarig för dina studier och din studiesituation. 
  • Du måste själv inhämta kunskap och redovisa den kunskap som krävs.
  • Du är din egen informationsbärare. Du vet bäst hur du fungerar i olika situationer. Det är du som avgör till vem och när du vill informera om din funktionsnedsättning. 
  • Du har själv ansvar för att i god tid ansöka om stöd, för att det ska vara tillgängligt när du bedömer att du behöver det. 
  • Glöm inte att informera om dina behov inför t.ex. praktiska moment i utbildningen som gruppövningar, exkursioner eller praktik. Det är endast du själv som vet vad du klarar av i olika studiesituationer.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se