Så här ansöker du om stöd om du har en funktionsnedsättning

Senast ändrad: 13 juni 2016 - slu.se
nais_240x100_sv.png

Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd för att du har en funktionsnedsättning måste du ansöka om det. När du gör ansökan ska du bifoga ett intyg från en specialist.

Ansökan om stöd gör du i ett webbformulär i systemet Nais. Du som redan är student på SLU loggar in med din vanliga studentinloggning. Är du inte antagen ännu använder du samma inloggning som till antagning.se. När du ansöker måste du också ladda upp ett intyg från en specialist som pdf-dokument eller bild.  

Ansök om pedagogiskt stöd

Intyg från specialist

Du måste styrka din funktionsnedsättning med ett intyg från läkare, psykolog, dyslexiutredare eller annan specialist. På intyget behöver det stå vilken typ av funktionsnedsättning du har (exempelvis genom en diagnos). Det behöver också stå hur funktionsnedsättningen påverkar dig i dina studier och vilken typ av stöd som skulle vara till hjälp för dig.

Handläggning av din ansökan

Det är samordnarna på SLU som handlägger din ansökan. När vi har fått din ansökan kommer vi vid behov att kontakta dig för ett möte. SLU:s samordnare fattar ett beslut om pedagogiskt stöd. Du får sedan ett mejl med information om att beslutet har fattats och att du kan läsa beslutet i Nais.

Ta kontakt med SLU:s samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning eller med kontaktpersonen på din studieort om du har frågor kring din ansökan, vilket stöd du kan få eller vad som räknas som en funktionsnedsättning.


Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Fråga oss om: funktionsnedsättningar som påverkar dig i dina studier och hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

funka@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se