Vägledning på SLU

Senast ändrad: 16 januari 2017 - slu.se

Har du funderingar om studier och framtid? Vi finns för att stödja och vägleda dig under din studietid.

Vi studie- och karriärvägledare har övergripande kunskaper om SLU:s utbildningar och vart de leder. Vi kan visa hur du hittar detaljerad information om vad som ingår i olika kurser, program och yrkesroller och hjälpa dig att värdera informationen.

Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype.

Kontakta oss om du har funderingar kring dina studier:

  • Kurs eller program?
  • Hur når jag dit jag vill?
  • Hur kan jag bygga på min utbildning?
  • Jag känner mig osäker eller trivs inte i min studiesituation.
  • Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
  • Hur förbereder jag mig för att söka jobb?
  • Kan jag få stöd om jag har en funktionsnedsättning?


.

Välkommen på drop in

Besök gärna studie- och karriärvägledarna i Alnarp och Ultuna under våra drop in-tider. Då kan vi reda ut dina omedelbara frågor under ett kortare samtal. Vi bokar sedan ytterligare samtal om du vill och har behov av det.

Boka tid för enskilt samtal/vägledande samtal

Om du inte har möjlighet att besöka oss under våra drop in-tider så är du välkommen att kontakta oss och boka en tid för vägledningssamtal. Vi kan även ge vägledning via Skype och telefon.

I ett vägledande samtal får du hjälp med att sortera upp dina funderingar och se vilka olika vägar och möjligheter som finns för att nå dit du önskar. Målet med samtalet är att ge dig bättre förutsättningar att fatta dina egna beslut i studie- och karriärrelaterade frågor.

Under din utbildningstid kommer du att ställas inför många val. Det är du som är experten i just ditt liv. Vi studie- och karriärvägledare kan stötta dig och försöka ge dig verktyg, så att du kan komma fram till vad du vill göra eller välja, utifrån din situation. 


.

Vad innebär tystnadsplikt?

Vi vägledare har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande. Ibland kan vi behöva diskutera dina personliga förhållanden med kollegor för att kunna ge dig relevant vägledning. Om det rör fara för ditt eller annans liv eller hälsa så innebär det att vi kan bli tvungna att bryta tystnadsplikten. 


.

DropIn.png

Drop in

Vi erbjuder drop-in för snabba frågor till vägledarna i Alnarp, Ultuna och Umeå.

Under drop-in tiderna kan vi reda ut dina omedelbara frågor under ett kortare samtal (max 15 min). Vi bokar sedan ytterligare samtal om du vill och har behov av det.

Ingen drop in onsdagen den 25 januari


Drop in Alnarp, Tornhuset

Mån, tis och ons 12:30-13:30

Drop in Umeå plan 3 - administratörskorridoren

Måndag och onsdag
12.30-13.30

Drop in Ultuna vid Servicecenter, Ulls hus

Mån, ons och fre
12.30-13.30


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se