Kom igång med ditt studentkonto

Senast ändrad: 13 oktober 2016 - slu.se

Här får du information om hur du får tillgång till ditt studentkonto på SLU. Studentkontot ger dig tillgång till SLU:s datorer, nätverk, skrivare och e-post.

Så här gör du för att hämta ditt konto till SLU:s datorer

För att få tillgång till ditt studentkonto vid SLU behöver du vara registrerad på en kurs. Läs mer om hur du registrerar dig i checklistan för nya studenter. Observera att om du inte har ett svenskt personnummer måste du kontakta IT-stöd för att få tillgång till ditt konto.

Du kan läsa instruktionen för kontouthämtning  eller gå direkt till sidan där du kan kvittera ut ditt användarkonto. Du blir då omdirigerad till Antagning.se och kan kvittera ut ditt SLU-konto med hjälp av din inloggning till Antagning.se.

Innan du får kontot ska du läsa igenom de föreskrifter som gäller för utnyttjande av IT-resurser och acceptera dessa genom att sätta kryss i rutan.

Om du har problem med detta kontakta IT-stöd. Medtag id-handlingar och antagningsbesked vid besöket.

Hur länge har du tillgång till ditt studentkonto?

Studentkontot avaktiveras sju år efter din senaste registrerade kurs.

Din datamapp i SLU:s fillagringssystem raderas ett år efter examen. Ett gott råd är således att om du har data sparat där som du vill ha tillgång till efter din examen bör du spara det på något eget datalagringsmedia.

Om du inte tar ut examen kommer ditt data att raderas när det gått ett år utan att studieresultat registrerats i Ladok.

Tillgång till skrivare

För att kunna använda skrivarna på SLU måste du dels ha ett konto hos PayEx, dels koppla det kontot till ditt studentkonto.

Gå till denna checklista om du vill komma igång snabbt!

Klicka här om du vill du ha mera utförlig information  om utskriftssystemet.

 Introduktion till datormiljön

I samband med höstterminsstarterna erbjuds nya studenter en kort introduktion till datormiljön vid SLU. Presentationen riktar sig till nyanlända studenter som vill få förståelse för hur vår datormiljö fungerar. Presentationen tar upp sådant som användarkonto, studentportalen, e-post, hemkatalog, tillgång till datorsalar, resursdatorer, utskriftssystemet, tillgång till studentnät samt uppkoppling till SLU-nätet hemifrån.

Tid och plats meddelas separat för respektive ort i samband med terminsstarten.


Kontaktinformation

IT-stöd, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 1

Mail: kundstod@slu.se

Sidansvarig: stig.tonegran@slu.se