Försäkringar för SLU:s studenter

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se
studenter.jpg

Vad har jag för försäkring via SLU? Ska jag tänka på något speciellt om jag reser utomlands? Jag har krockat med en bil, vad gäller då? Hur går jag tillväga om jag vill kräva ersättning? Här finns information om de olycksfallsförsäkringar SLU tecknat för studenter och forskarstuderande.

Under skoltid täcks alla studenter och forskarstuderande av Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Om du gör utlandsresa inom kurs eller självständigt arbete måste en extra försäkring tecknas.

Om du är utländsk student eller forskarstuderande, utbytesstudent eller avgiftsbetalande student, har SLU tecknat olika kompletterande försäkringar. Du täcks av olika försäkringar beroende på vilken studentkategori du tillhör, utbytesstudent eller utländsk student som inte är utbytesstudent.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort.

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon är inblandat då du skadar dig, är det fordonets trafikförsäkring som ger dig ersättning för dina skador. Läs mer information om vad som gäller vid trafikolycka.

För att få ekonomisk ersättning för dina skador måste du skicka in en skadeanmälan.

Personskadeförsäkring för studenter

Om du är student eller forskarstuderande och är antagen till och bedriver högskoleutbildning eller utbildning på forskarnivå vid SLU omfattas du av personskadeförsäkringen för studenter.

Försäkringen gäller i Sverige:

  • vid olycksfall under skoltid.
  • under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Du måste vara registrerad i Ladok för att omfattas av försäkringen.

Eftersom försäkringen endast gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, är det mycket viktigt att du skaffar dig en försäkring som täcker din fritid, t.ex. en hemförsäkring.

Försäkring vid utlandsresa inom kurs eller självständigt arbete

Om du ska resa utomlands inom en kurs eller inom ditt självständiga arbete är det kursgivande institution som ser till att du omfattas av Student UT-försäkringen under din utlandsvistelse.

För mer information se rektorsbeslut från 2013-08-26 eller kontakta studie- och karriärvägledningen.

Försäkringen Student UT gäller dygnet runt:

  • i utbildningslandet så länge du studerar eller praktiserar, samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.
  • under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige.
  • under lov så länge den för­säkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt personskadeförsäkringen för studenter, dels ett reseförsäkringsskydd.

På Kammarkollegiets webbsida kan du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren för Student UT.

Information om hur du gör en skadeanmälan.

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz behöver du skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett så kallat EU-kort

Europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort

Om du som svensk medborgare ska resa till ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet.

För att få den vård du har rätt till behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett EU-kort. På resor inom Norden behöver du dock inget kort.

Om du är svensk medborgare kan du beställa EU-kortet via Försäkringskassans webbsida.

Om du kommer till Sverige från ett EU/EES-land eller Schweiz ska du ha med dig ett sjukförsäkringskort, EU-kort, från ditt hemland. I Sverige har du då rätt till vård på samma villkor som en svensk och får betala samma avgifter som en svensk.

Trafikolycka

Om ett trafikförsäkringspliktigt fordon (till exempel en bil eller en buss) är inblandat då du skadar dig, är det fordonets trafikförsäkring som ger dig ersättning för dina skador.

Det spelar ingen roll om du sitter i en bil eller cyklar eller promenerar, vid trafikolycka med trafikförsäkringspliktigt fordon inblandat gäller trafikförsäkringen istället för studentförsäkringarna.

Anmäla din skada till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.

Trots att det är trafikförsäkringen som gäller om du råkar ut för en trafikolycka, ska du ändå skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet också.

Kontakta studie- och karriärvägledningen om du har frågor.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se