Regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 31 maj 2016 - slu.se
skulptur.jpg

Det övergripande syftet med regelsamlingen för utbildningen är att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som studenter och lärare har inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se