Hitta information från din kurs

Senast ändrad: 20 juni 2016 - slu.se

På den här sidan beskriver vi hur en lärare bör kommunicera med dig som student. Dessa rekommendationer uppdateras allteftersom systemen utvecklas eller byts ut.

Det finns framförallt fyra olika system som du kommer i kontakt med:

  • Mina studier – information om dina studier från Ladok. Läs mer om Mina studier.
  • Kurssidor – du hittar länkar till dna kurssidor under Mina kurser på studentwebbens startsida.
  • Fronter – digitala kursrum. Det är bara de som är antagna eller registrerade på kursen som har tillgång till Fronterrummet. Kursledaren väljer om en kurs ska ha ett Fronterrum eller inte.
  • E-post – varje student har tillgång till en epostadress vid SLU.
 Mina studierKurssidorFronterE-postKommentar

Kursplan

 

X

 

 

 

Litteratur

 

X

 

 

Obligatorisk kurslitteratur ska finnas tillgänglig 8 veckor innan kursstart.

Schema

 

X

 

 

Schemat ska finnas tillgängligt 4 veckor innan kursstart.

Updaterat schema under kursens gång ska alltid finnas på kurssidan.

Betygskriterier

 

X

 

 

 

Länkar

 

X

X

 

 Kursledaren ska vara tydlig mot studenterna var informationen läggs.

Kontaktinformation

 

X

 

 

 

Studiehandledning

 

X

 

 

 

Åhörarkopior, kompendier, inspelade föreläsningar och annat kursmaterial

 

X

X

 

Kursledaren ska vara tydlig mot studenterna var informationen läggs.

Meddelande –
hela studentgruppen

 

X

X

 

Medelanden i Fronter bör endast innehålla information om vad som händer i Fronterrummet.

Kommunikation –
del av studentgruppen

     

X

 

Kommunikation –
en student

 

 

 

X

 

Digital inlämningsuppgift

   

X

 

 

Diskussionsforum

   

X

 

 

Webbprov

 

 

X

 

 

Delutvärdering och enkät

 

 

X

 

 

Tentaanmälan

X

   

 

 

Tenta-/Duggaresultat

 

X

 

 

Läraren lägger ut kodlistan, för ordinarie och första omtentamen.

Resultat – kurs och delprov

X

 

 

 

 

Kursens slututvärdering med värderingsresultat

 

X

 

 

Obligatoriskt enligt regelsamlingen att göra den via Kursutvärderingssystemet.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se