Studenthälsovård vid SLU

Senast ändrad: 10 juni 2016 - slu.se

Att börja studera på universitet innebär ofta en förändring av din livssituation och din personliga utveckling. På SLU vill vi att våra studenter ska må bra. Därför har du alltid tillgång till någon form av studenthälsomottagning, oavsett vilken studieort du finns på.

Det är många faktorer som kan påverka din studieframgång. Den påverkas inte bara av förhållandena på universitetet utan också av din livssituation. På Studenthälsan kan du få hjälp med studierelaterade problem, som till exempel:

  • Oro
  • Tentaångest
  • Rädsla att prata inför grupp
  • Sömnsvårigheter
  • Stress

Personalkategorier som arbetar inom Studenthälsan varierar mellan de olika orterna. Oftast finns både sjuksköterskor och kuratorer vid studenthälsomottagningarna.

Alla på Studenthälsan omfattas av sekretess. Det innebär att ingen information som berör studenter lämnas vidare till SLU.

Vid allmänna sjukdomstillstånd ska du inte vända dig till Studenthälsan. Då ska du istället kontakta vårdcentral, läkarmottagning eller sjukhus. Till exempel när du behöver hjälp med mediciner, skador, förkylning.

Kontakta studenthälsan


Alnarp och Flyinge

Studenthälsan i Lund 

Skinnskatteberg

Campushälsan Student vid Örebro Universitet
 019-30 31 97
Besöksadress: Prismahuset,  Campus Örebro

Strömsholm

Hippologstudenter kan boka in kuratorstider vid Elevhälsan på Strömsholm

Umeå

Studenthälsan i Umeå
Besöksadress: Infocenter Universum, Campus Umeå universitet
090-786 50 00 (aktuella telefontider hittar finns på webben)

Uppsala

Studenthälsan i Uppsala
018-471 69 00
Besöksadress: Övre Slottsgatan 7, 2 tr
För veterinärstudenter finns särskilda riktlinjer som rör hälsa.

Wången

Hippologstudenter kan vända sig till Elevhälsoteamet i Wången

Vid akuta situationer: ring 112

Om du blir sjuk eller skadad

Vad behöver jag som student göra om jag blir sjuk? Behöver jag anmäla studieuppehåll? Vad har CSN och Försäkringskassan för regler?

När du blir sjuk ska du alltid sjukanmäla dig första sjukdagen till Försäkringskassan. Om du förblir sjuk en längre period måste du ha sjukanmält dig för att få rätt till studiemedel eller sjukpenning. Om du är utländsk medborgare, kontakta CSN och Försäkringskassan för att få reda på vad som gäller för dig.

Om du missar något obligatoriskt moment i utbildningen då du är sjuk är det bra att meddela detta till kursledaren för den kurs du läser.

Om du blir så sjuk att du inte kan studera under en längre period ska du anmäla studieuppehåll till SLU. Om det finns särskilda skäl kan studieuppehåll med platsgaranti beviljas. Studieuppehåll med platsgaranti beviljas för ett år i taget. Mer information om detta finns i SLU:s regelsamling och på sidan studieuppehåll.

Om din sjukdom ger bestående men eller får sådana följder att du får behov av särskilt stöd i undervisningen, kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar.

Om du är sjukskriven på deltid eller om du av annan anledning behöver se över dina studier kontakta studie- och karriärvägledarna.

Om du har studiemedel från CSN

Du kan få behålla dina studiemedel när du är sjuk, trots att du inte studerar då. För att få behålla studiemedlen vid sjukdom ska du uppfylla följande krav:

  • Försäkringskassan måste ha godkänt din sjukperiod. Gör en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.
  • Du ska vara helt oförmögen att studera. Om du är sjukskriven på deltid, kan du bara få studiemedel för den tid du studerar. Du kan alltså inte få studiemedel för den tid du är deltidssjukskriven.
  • Du måste studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel.
  • Du måste lämna en särskild studieförsäkran till CSN om du är sjuk när terminen eller kursen startar. Annars kan de inte betala ut studiemedlen till dig.

Mer information om hur du gör om du blir sjuk finns på CSN:s webbsida.

Om du inte är svensk medborgare, läs mer på CSN:s webbsida om vad som krävs för att du ska få studiestöd.

Sjukpenning från Försäkringskassan

Du som arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan få ersättning för förlorad inkomst, så kallad sjukpenning. För att du ska ha rätt till sjukpenning får dina arbetsinkomster inte överstiga ett visst belopp.

För att få sjukpenning måste du göra en sjukanmälan redan första sjukdagen. Det kan du göra på Försäkringskassans webbplats. Det gäller även dig som har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna.

Försäkringskassan prövar om du är förhindrad både att studera och att arbeta.

Vid sjukdom under studier utomlands ska du skicka din sjukanmälan tillsammans med läkarintyg till CSN.

Om du inte är svensk medborgare måste du registrera dig hos Försäkringskassan för att tå tillgång till de olika stöd Försäkringskassan erbjuder.

Personskadeförsäkring

Studenter vid SLU omfattas av en personskadeförsäkring. Läs mer på sidan försäkringar.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se