Förbered din karriär

Senast ändrad: 05 oktober 2016 - slu.se
slu_career_3.jpg

Vilka jobbmöjligheter har jag med min utbildning? Ska jag söka jobb, börja forska, starta eget eller satsa på en internationell karriär?

Svar på frågorna beror på vem som frågar. Dina jobbmöjligheter formas även under utbildningens gång genom de val du tar och skiftningar på arbetsmarknaden. Förbered dig genom att utveckla dina färdigheter i att planera, sätta mål och styra din karriär dit du önskar.

Kartlägg din kompetens med Karriärguiden

Använd studietiden till att reflektera kring dig själv och vad karriär innebär för dig. Kompetens omfattar både dina ämneskunskaper, generella färdigheter, erfarenheter och dina personliga egenskaper och drivkrafter. Ta Karriärguiden till hjälp för att sätta ord på vem du är, vad du vill och vad du kan. Du är välkommen att använd Karriärguiden under hela din studietid och i samband med jobbsökning innan du ska formulera cv och ansökningsbrev.  

Skapa värdefulla kontakter

Studietiden är ett utmärkt tillfälle att förbereda dig för arbetslivet genom att prova på något nytt och knyta många kontakter. Dina erfarenheter utöver studierna kan du sedan lyfta fram i cv:n när du söker jobb. Här hittar du några tips på vad du kan göra för att påverka dina möjligheter till jobb efter examen.

Knyt kontakter och skaffa dig kunskap om arbetsmarknaden

Utbildningen knyter an till arbetslivet genom en rad aktiviteter som till exempel gästföreläsningar, studiebesök, praktikmoment eller förslag till examensarbeten från arbetsgivare utanför universitetet. Se på alla aktiviteter som en möjlighet att börja bygga ditt nätverk redan under studietiden. Det arrangeras också en rad möten med arbetsgivare som branschkvällar, alumniträffar och arbetsmarknadsdagar.

Genom att vara aktiv och ställa frågor så kartlägger du dina möjligheter och får bättre koll på vilka meriter som är viktiga för det jobb du önskar dig. Arbetslivsanknytningen visar på jobbmöjligheter som din utbildning kan leda till. Se därför aktiviteterna som en betydelsefull del i förberedelsen för arbetslivet. Det ger dig både kunskaper och kontakter som du aktivt kan använda när det är dags för dig att söka jobb.

Studera en termin eller två utomlands

Som student vid SLU finns det goda möjligheter till att förlägga delar av din studietid utomlands. Att ha internationella erfarenheter är viktigt både för din utveckling som person och din framtida karriär. Både språkfärdigheter och interkulturell kompetens efterfrågas i en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Kanske kan studierna utomlands även öppna nya dörrar i form av jobbmöjligheter och internationella kontakter.

Skaffa dig arbetslivserfarenhet

Att sommarjobba eller ta extrajobber under studietiden ger dig viktiga erfarenheter - speciellt om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet från tidigare.  Även om du inte lyckas få jobb inom relevant område för din utbildning så är meriterna viktiga. Ett jobb innebär alltid möjligheter för lärande, träna färdigheter och att utveckla dig som person. I tillägg ger det dig kontakter och referenser som du kan få användning för senare.

Engagera dig i föreningar och organisationer

Att engagera sig i till exempel studentföreningar och kårarbete innebär möjligheter för att jobba med både kommunikations- och organisationsfrågor. Det ger dig en hel del praktisk erfarenhet då du får vara med att arrangera till exempel arbetsmarknadsdagar, genomföra projekt och andra aktiviteter samt driva utbildningspolitiska frågor. Engagemang i och utanför studierna ger dig dessutom ett viktigt nätverk inför framtiden.

Skriv uppsatser och examensarbeten hos arbetsgivare

Under studietiden kan du nischa dig genom att läsa fördjupningskurser, göra praktik eller samverka med företag, organisationer och myndigheter genom examensarbetet.  Dels ger det dig relevanta branschkunskaper men det är även en chans att visa vem du är och vad du kan. Många studenter får jobberbjudanden efter att ha skrivit examensarbetet på ett företag.

I SLU CareerGate hittar du förslag till examensarbeten från institutioner och forskningsmiljöer inom SLU samt från externa arbetsgivare. Hittar du inte uppdrag från ditt drömföretag så tveka inte att kontakta de på egen hand. Det visar både på engagemang och intresse från din sida.

Arbetsmarknadsdagar

Kalendarium för arbetsmarknadsdagar hösten 2017

 • 1 februari VMF:s Näringslivsdag i Uppsala, arrangeras av Veterinärmedicinska Föreningen (VMF).
 • 2 februari Landskapsingenjörsdagen i Alnarp, anordnas ideellt av studenter från Landskapsingenjörsprogrammet.
 • 15 februari Näringslivsdagen i Skinnskatteberg, arrangeras av Skogsmästarskolan. Mer info hittar du på http://smsstudentkar.se/?cat=6
 • 21 april LARK-dagen i Alnarp, arrangeras av en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp. Mer info hittar du på http://www.landskapsarkitekturdagen.se/

Håll utkik! Fler evenemang/datum kommer att publiceras efterhand och så fort aktiviteterna är färdigplanerade.

Starta eget

Här kommer lite tips på olika stöd du kan få från idé till etablerat företag:

SLU Holding

SLU Holding är en resurs för alla SLU:s studenter och anställda som är intresserade av innovationer.  De kan bland annat hjälpa dig med frågor rörande affärsutveckling och kommersialisering av idéer och produkter. SLU Holdings kontor ligger i Uppsala men genom deras nätverk kan de erbjuda SLU:s studenter förstklassig service på alla huvudorter. Håll utkik efter SLU Holdings aktiviteter på din ort!

Drivhuset

Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer.  Mer information samt kalendarium för workshop och föreläsningar hittar du på Drivhusets webbsidor.

Företagsguiden

En sajt med information om lagar och regler, tjänster och praktiska tips till dig som funderar på att starta eget. Du kan bland annat göra din egen checklista för att starta eget.

Venture Cup

En affärsplanstävling som går ut på att hjälpa dig att förverkliga din affärsidé. När man deltar i tävlingen får man, helt kostnadsfritt, feedback, handledning, utbildning och tillgång till ett stort kontaktnät. Tävlingen börjar i oktober och avslutas i april året efter. Läs gärna mer om Venture Cup på deras hemsida.

Almi Företagspartners

ALMI Företagspartner erbjuder finansiering och rådgivning till dig som vill starta ett eget företag. Kontakta ditt lokala ALMI-bolag.

Skatteverket

På Skatteverkets hemsida hittar du allt du behöver veta och göra när du startar ett eget företag. Där kan du även hitta den nerladdningsbara broschyren ”Starta företag” som sammanfattar sex olika myndigheters vägledning till dig som startar ett företag.

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning när du ska starta eget företag. Sök efter din kommun på deras hemsida.

Vinnova

Vinnova är en statlig myndighet som ligger under näringsdepartementet. Deras ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling. Vinnova finansierar behovsmotiverad forskning. Läs mer om Vinnova på deras hemsida.

Innovationsbron

Innovationsbron arbetar med att göra affärer av forskning och innovationer. De hjälper till att överbrygga svårigheter och risker i utvecklingen av en affärsidé. Deras syfte är att öka tillväxten inom svenskt näringsliv. Läs mer om Innovationsbron på deras hemsida.

Branschkunniga och andra rådgivare

Ovan har vi tagit upp olika nationella verksamheter som stöder dig som vill starta eget företag. Det finns även många regionala verksamheter så kolla upp vad som finns i just din kommun.

Glöm inte bort att även på banker, revisionsbyråer, patentbyråer och försäkringsbolag kan du hitta rådgivare och branschkunniga personer som kan vara till hjälp när du startar ett eget företag.

Forska

Är du intresserad av ett ämne och vill fördjupa dig i det? Då kanske du ska bli forskare.

Vad är en forskarutbildning?

En forskarutbildning är en 4 år lång utbildning som avslutas med en doktorsexamen. Det finns även en kortare forskarutbildning som är 2-årig och avslutas med en licentiatexamen. En licentiatexamen omfattar 160 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng ska utgöras av en vetenskaplig uppsats. En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav själva avhandlingen utgör minst 120 högskolepoäng. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige.

För att få börja en forskarutbildning krävs att du har en akademisk examen och den särskilda behörighet som krävs. Utbildningen måste också vara finansierad. De ekonomiska villkoren för doktorander ser väldigt olika ut. Det tryggaste sättet att bedriva forskarstudier är genom anställning som doktorand men det förekommer också andra typer av finansiering:

 • Utbildningsbidrag
 • Annan anställning inom högskolan
 • Förvärvsarbete med viss tid avsatt för forskarutbildning,
 • Stipendium
 • Annan extern finansiering

Har du funderingar på att börja doktorera så har Universitets- och högskolerådet sammanställt en handbok som riktar sig till dig som funderar på att börja doktorera eller till dig som redan påbörjat dina forskarstudier. Den innehåller information om dina rättigheter, skyldigheter och de villkor som gäller under forskarstudier. Du hittar även en mängd praktiska tips och råd. Här hittar du Doktorandhandboken .

Vägen till en doktorandtjänst

Du söker din doktorandtjänst direkt till den institution där du vill studera. Om det är flera behöriga sökande till en tjänst görs en rangordning som baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Det innebär att man granskar och bedömer dina tidigare studieprestationer som till exempel ditt examensarbete.

Tips!

 • Knyt kontakter inom det ämnesområde du är intresserad av att doktorera inom.
 • Håll utkik efter doktorandtjänster på SLU:s hemsida
 • Prenumerera gratis på Vetenskapsrådets tidning Forska  som handlar om forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
 • Intressant information om forskning och forskarutbildning hittar du på http://www.forskning.se/

Läs mer om forskarutbildning vid Slu

Sidansvarig: utb-webb@slu.se