Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

Studera med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd från SLU. Stödet anpassas efter dina behov och din studiesituation i samråd mellan samordnaren och dig.

SLU_11091444.jpg

Studera på lika villkor

Här hittar du information om det stöd du kan få, hur du ansöker och 
hur det fungerar.

mentor2.jpg

Anteckningsstöd och mentorer

Information om vad som kan förväntas av dig som har ett uppdrag som anteckningsstöd eller mentor.

IMG_3686.jpg

Studera utomlands med funktionsnedsättningar

Studenter med funktionsnedsättningar ska kunna studera utomlands som alla andra studenter.

Publicerad: 31 augusti 2016 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se