Nyheter från fakulteterna

Senast ändrad: 19 maj 2016 - slu.se

Här hittar du länkar till SLU-fakulteternas nyheter med intressant läsning för dig som vill hålla dig uppdaterad om fakulteternas verksamheter.

VH-nytt – VH-fakultetens nyhetsbrev

2015

Februari (på svenska)

February (in English)

All issues of VH-nytt


NJ-aktuellt - intern information till medarbetare

Välkommen att ta del av interna nyheter vid NJ-fakulteten: publiceras löpande på https://internt.slu.se/nj-aktuellt.


LTV-fakulteten

Aktuell information finner du på Medarbetarwebben under fliken Fakultetsinformation/LTV.
Fortlöpande informeras om olika evenemang i Kalendariet, under Nyheter samt i personaltidningen Resurs.


Biblioteket

Aktuell information från biblioteket på SLU hittar du i deras nyhetsbrev.


Resurs – SLU:s personaltidning på webben

I Resurs publiceras löpande artiklar om, med och för de anställda vid SLU, men alla intresserade är välkomna att läsa och prenumerera.

Klicka här för att komma till Resurs

Diskutera och reflektera
Artiklarna i Resurs kan gillas, delas och kommenteras – redaktionen uppmuntrar till diskussioner och reflektioner. Syftet med Resurs är att vara en relevant och angelägen publikation för medarbetarna vid SLU.


Kontaktinformation

VH-fakulteten Uppsala

Mårten Granert
E-post:  marten.granert@slu.se T
elefon: 018-67 16 77
Länk till VH-fakultetens hemsida

S-fakulteten Umeå

Olof Bergvall
E-post:  olof.bergvall@slu.se
Telefon: 090-786 82 11
Länk till S-fakultetens hemsida

NJ-fakulteten Uppsala

Li Gessbo
E-post:  li.gessbo@slu.se
Telefon: 018-67 10 95
Länk till NJ-aktuellt - intern information till medarbetare Länk till NJ-fakultetens externwebb

LTV-fakulteten Alnarp

Anette Neldestam
E-post:  anette.neldestam@slu.se
Telefon: 040-41 50 04
Länk till LTV-fakultetens Hemsida

Sidansvarig: marten.granert@slu.se