Om miljöenheten

Senast ändrad: 25 augusti 2016 - slu.se

Här kan du läsa mer om miljöenheten på SLU.

Miljöenhetens uppdrag

  • Skapa verktyg och att agera stöd i miljöarbetet ute i de olika verksamheterna.
  • Löpande arbeta med SLUs miljöledningssystem.
  • Delta och ställa miljökrav i upphandlingar.
  • Arbeta för att de uppsatta miljömålen ska nås och följa upp statistik kring dessa.
  • Genomföra revisioner, både interna och externa tillsammans med revisorer från vårt certifieringsorgan SP.
  • Rapportera miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket och till Näringsdepartementet.
  • Administrera SLUs klimatfond.
  • Hantera förändringar i miljölagstiftningen.
  • Ansvara för SLUs kemikaliehanteringssystem, "KLARA".

Miljöenheten består av

Johanna Sennmark, miljöchef

Peter Hagelin, miljökoordinator (vik.)

Camilla Källman, miljökoordinator (tjänstledig)

Maisa Young, miljösamordnare - Ulls certifikat (vik.)

Karin Bäckman, miljösamordnare – Ulls certifikat (tjänstledig)

Ingrid Nygren, kemist och implementeringsansvarig för KLARA

20160822_142259.jpg
På bilden: Maisa Young, Johanna Sennmark och Peter Hagelin.
Sidansvarig: infra-webb@slu.se