Studentwebben - Information och service för studenter på SLU

SLU:s samlade studentkårer - SLUSS

SLUSS är samarbetsorganet för SLU:s studentkårer. SLUSS samlar studenternas åsikter och framför dem på en universitetsövergripande nivå. SLUSS jobbar även för att främja samarbetet mellan kårerna. Mer information om vad som händer just nu inom SLUSS kan du läsa i SLUSS-bloggen.

cmyk-logo-svart-011.jpg

Studentinflytande på SLU

SLUSS består av studenter med rösträtt som sitter med i viktiga organ som SLU:s styrelse, rektors ledningsråd, utbildningsnämnden och det studiesociala rådet. SLUSS och kårerna driver studentfrågor för att få med studenternas perspektiv i utvecklingen av SLU:s utbildningar.

Publicerad: 16 november 2016 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se