Programvärderingar

Senast ändrad: 08 juni 2016 - slu.se
programvädreingar.jpg

Klicka på ditt program för att komma vidare till din programvärdering.

Kandidat- och yrkesprogram

 • Agronomprogrammet (för studenter antagna före 1 juli 2007) (pdf 60 Kb): programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agronomprogrammet - ekonomi programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agronomprogrammet - husdjur: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agronomprogrammet - livsmedel: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agronomprogrammet - mark / växt: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Bioteknologi - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Dansk-svensk hortonomutbildning (DSH) (pdf 53 Kb)
 • Djursjukskötare - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Ekonomi - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Etologi och djurskydd - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Hippolog - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Hortonomprogrammet
 • Husdjursvetenskap - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Jägmästarprogrammet 
 • Landsbygdsentreprenörsprogrammet (pdf 208 Kb)
 • Lantmästarprogrammet (för studenter antagna 2009 och tidigare) (pdf 303 Kb): programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Lantmästare - kandidatprogram (antagen 2010 och senare): programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp
 • Landskapsarkitektprogrammet - Ultuna
 • Landskapsingenjörsprogrammet
 • Mat och hälsa (livsmedelsvetenskap) - kandidatprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram
 • Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram
 • Trädgårdsingenjör: marknad – kandidatprogram
 • Trädgårdsingenjörsprogrammet (antagen vt 2005 eller vt 2006) (pdf 25 Kb)
 • Trädgårdsingenjörsprogrammet (antagen ht 2006 - 2008) (pdf 28 Kb)
 • Veterinärprogrammet: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter

Magister och masterprogram

 • Agricultural Economics and Management – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Agroecology – Master's Programme
 • Animal Science – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Biotechnology – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Ecology – Master's programme
 • Integrated Water Resource Management – Master's programme
 • Environmental Communication and Management – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Environmental Economics and Management: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Environmental Pollution and Risk Assessment – Master's programme
 • EnvEuro – European Master in Environmental Science: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Food, Innovation and Market – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Hållbar stadsutveckling - Masterprogram
 • Landscape Architecture - Master's programme
 • Livsmedelstillsyn – magisterprogram: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Natur, hälsa och trädgård - magisterprogram
 • Plant Biology – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Rural Development and Natural Resource Management – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter
 • Skoglig magisterutbildning
 • Soil and Water Management – Master's programme: programvärderingen mejlas ut till berörda studenter

Kontaktinformation

Examen

E-post
examen@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Ansökan om examen skickas till:
SLU Utbildningsavdelningen
Box 7010
750 07 Uppsala

Sidansvarig: utb-webb@slu.se