Utbytesstudier

Senast ändrad: 19 december 2016 - slu.se
Foto: Matilda Lindström

Att studera utomlands är ett bra sätt för dig att vidga dina ämneskunskaper, utveckla språket och knyta nya kontakter i en helt annan kultur. SLU samarbetar med över 100 universitet runt om i världen så det finns goda möjligheter för dig att hitta ett spännande land eller ett lärosäte som passar just dig och din utbildning.

De flesta studenter på de treåriga programmen väljer att åka på utbyte under sitt sista år. För studenter på de längre programmen brukar det passa bäst att göra utbytesstudier under år fyra eller fem.

Du kan ansöka om studiemedel från CSN för dina utbytesstudier. Väljer du dessutom att studera vid ett universitet i Europa som SLU har ett avtal med kan du få stipendium.

I menyerna nedan har vi samlat information som kan vara bra för dig att ha innan du bestämmer dig för att studera utomlands.

Hur fungerar det?

Det finns många sätt att få internationell erfarenhet men det vi arbetar mest med är utbytesstudier. Utbytesstudier förutsätter att SLU har ett avtal med ett annat lärosäte i en eller annan form. I vissa fall ingår stipendium och ibland gäller specifika regler. Läs mer på de här sidorna om vad som gäller!

Om du vill åka på utbytesstudier är det viktigt att du är ute i god tid och se till att ha en välskriven ansökan. Du måste själv  undersöka om det finns kurser på det utländska lärosätet som du kan läsa och sedan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU.

Därför är det viktigt att du diskuterar din studieplan med din programstudierektor eller de Erasmuskoordinatorer som finns.

Erasmus+ stipendium 

Vill du studera vid ett annat europeiskt universitet kan du göra det som Erasmusstudent. Erasmus+ är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen. Alla som blir beviljade ett Erasmusutbyte får stipendiet. Det kommer att vara en del blanketter för dig att hålla reda på.

Stipendiet är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiet är 375 EUR/ månad för studier i Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Storbritannien och Österrike. För alla övriga europeiska länder är stipendiet 315 EUR/månad. Stipendiet betalas ut innan utbytet börjar.

Erasmus + International Credit Mobility (ICM)

Vill du studera vid ett utomeuropeiskt universitet kan du göra det som Erasmus+ ICM student. Erasmus+ ICM är ett utbytesprogram som finansieras av Europeiska kommissionen.

Du som blir beviljad ett Erasmus+ ICM utbyte får också ett stipendium och en resebudget. Du ska hålla reda på en del blanketter och dokument om du blir beviljad stipendiet. Dina utbyteskoordinatorer kommer i god tid att informera dig om dessa dokument som behöver lämnas in.

Ett stipendium av 650 EUR/månad är ett bidrag för att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. En viss resebudget till och från värduniversitetet betalas ut till dig också.

Nordplus stipendium

Att studera utomlands behöver inte betyda att du måste resa långt bort. Inom Norden och Baltikum finns det stora möjligheter att åka som utbytesstudent inom det som kallas Nordplus. Du kan välja att vara borta mellan 1 vecka och 12 månader och du kan läsa i Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Litauen eller Estland. 

Om du blir tilldelad en utbytesplats inom Nordplusprogrammet så ingår alltid stipendium. Du behöver alltså inte ansöka om stipendiet separat om du planerar att vara borta en hel termin. För att man ska få ett Nordplusstipendium måste du studera på heltid och bo i det land som du studerar i.

 • För en studieperiod längre än en månad är stipendiet på 200 EUR/mån.
 • Du får också ett resestipendium på 250 EUR om du ska åka till Norge, Estland, Danmark, Lettland, Finland eller Litauen och 350 EUR om du reser till Island.
 • Om du är borta en kort.are tid är stipendiet på 330 EUR/vecka till alla länder inom Nordplus utom Island, där stipendiet är 430 EUR.

Kontakta Mobilitet@slu.se för mer information.

Läs mer om SLUs utbytesplatser.

Uppehållstillstånd och visum

Om du ska läsa i ett EU-land i mindre än tre månader behöver du inte något uppehållstillstånd eller visum. Du måste däremot ha ett giltigt pass. Om du ska läsa i mer än tre månader har du rätt till uppehållstillstånd. Du ansöker om uppehållstillstånd när du är på plats i det land där du ska studera. Du måste då vara inskriven vid ditt värduniversitet, ha en försäkring och tillräckligt med pengar för att klara ditt uppehälle.

För länder utanför Europa krävs uppehållstillstånd/studentvisum. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska resa till. Du kan dock inte söka uppehållstillstånd förrän du har fått antagningsbesked från det universitet där du ska studera.

Tillgodoräknande av studier utomlands

När du har studerat utomlands ska du ansöka om tillgodoräknande för att få med utlandsstudierna i din examen.

Läs mer på Studentwebbens sida om tillgodoräknande.

SLU har regelbundna informationsmöten där du får veta allt som du behöver veta innan du ansöker.

Försäkringar under ditt utbyte

Under tiden du är på utbyte får du en försäkring som SLU tecknar genom Kammarkollegiet. Den gäller från två veckor före terminsstart till två veckor efter terminsslut.

Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Du som åker på utbyte till USA eller Kanada kommer att bli tvungen att betala en försäkring till värduniversitetet. Du kan låna pengar från CSN för den här kostnaden.

Vart kan jag åka?

SLU har studentutbytesavtal spridda över hela världen. För att se vad som gäller för just dig, kan du söka på olika sätt, men det är viktigt att du går in på universitetet och ser vilka ämnesområden som är aktuella för just det universitetet. Här ser du också hur många studenter SLU kommer att kunna skicka till det universitet som du är intresserad av. Om det inte står något, kan du räkna med att SLU får skicka 2 studenter.

SLU:s platser för utbytesstudier 

Double Degree på Cranfield University, England

På ansedda Cranfield university kan du som är i slutet av ditt masterprogram läsa det sista året och få en dubbel examen. Här finns mer information om Cranfield och hur du ansöker.

När och hur ansöker jag?

Sista ansökningsdag

Om du vill göra på utbytesstudier under läsåret 2017/2018 är ansökningsperioden 1 november till 1 december 2016.

Här hittar du ansökningsformuläret!

Eventuella restplatser ansöker du om 1 juni.

För att ditt utbyte ska bli så bra som möjligt krävs en del förarbete. Här hittar du information om behörighet, vilka språkkunskaper som krävs, och hur det fungerar med ansökan.

Så här kan du förbereda dig

 1. Hitta några universitet där du skulle vilja studera.
 2. Undersök om det finns kurser inom ditt ämnesområde och din nivå på dessa universitet.
 3. Boka tid med programstudierektor eller motsvarande i god tid för att diskutera din studieplan och om de kurser du hittat verkar lämpliga. De kurser du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna när du kommer tillbaka efter utbytet.
 4. Ansök! Du kan söka upp till tre olika universitet, men observera att ditt förstahandsval är ditt huvudalternativ och de val du gör som nummer 2 och 3 är dina reservalternativ. Till många av våra utbytesplatser är det dock hård konkurrens så om du anger reservalternativ ökar dina chanser att få en studieplats utomlands!

Fundera över vad det innebär rent praktiskt för dig att vara utomlands en termin eller ett år. Om du tackar nej i ett sent stadium, kan det innebära att du hindrar någon annan från att åka utomlands.

Behörighet

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier vid SLU krävs att du:

 • har studerat vid SLU i minst ett år på heltid innan du börjar utbytesstudierna.
 • har klarat minst klarat 75 % av de kurser du registrerat dig på. Om du har haft studieuppehåll ska uppehållet vara registrerat i Ladok.
 • kan tillgodoräknas dina utbytesstudier i din examen från SLU. Du ska fått ditt val av kurser i utlandet godkänt i förväg av din programstudierektor eller motsvarande.
 • har så goda språkkunskaper att du kan bedriva universitetsstudier på det aktuella språket. Läs mer om det längre ned under språkkunskaper.
 • gör två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut (gäller enbart Erasmusutbyte).

Språkkunskaper

SLU:s erfarenhet är att svenska studenter normalt sett klarar studier på engelska utan några större svårigheter. Universiteten inom Europa brukar godta SLU:s intyg på att du minst har kunskaper motsvarande Engelska B. Vissa universitet kräver därför inga språktest medan andra gör det.

För att ansöka om utbytesstudier där undervisningsspråket är annat än engelska måste du i din ansökan bifoga intyg på språkkunskaper inom aktuellt språk. Om du är intresserad av att läsa i Spanien, Frankrike, Italien eller Chile kan du räkna med att undervisningen sker på det inhemska språket. Fundera på om du behöver ta någon extra språkkurs antingen innan du åker eller i samband med vistelsen vid det utländska universitetet. Ett bra sätt att öva på språket innan du åker är att umgås med de utbytesstudenter som läser på SLU.

Ansökan

Ansökan är öppen en månad före sista ansökningsdag. Du ansöker genom att fylla i ett formulär som finns tillgängligt här under ansökningsperioden. Du kan välja upp till tre olika utbytesalternativ. Det är viktigt att alla alternativ erbjuder kurser inom ditt område och på rätt nivå.

I din ansökan ska du ladda upp följande dokument:

 • CV
 • Foto
 • Resultatintyg och ett registreringsintyg för innevarande termin. Dessa intyg kan du själv ladda upp på “mina studier”. Det kallas ”säkra intyg”.
 • Intyg på dina språkkunskaper om du ska studera på annat språk än på engelska
 • Registerutdrag om du läst vid något annat universitet än SLU och studierna är relevanta för ditt program på SLU (t.ex. om du har gjort avbrott i dina studier för att studera vid ett annat universitet).
 • Du får också motivera varför du vill studera utomlands genom att svara på några frågor. Skriv kortfattat på svenska eller engelska på det språk som känns bekvämt.

Formuläret fungerar bäst i webbläsaren Mozilla Firefox. Du måste använda din student-epostadress när du fyller i formuläret. Ansökan kan inte kompletteras efter att du skickat iväg den!

Vad händer efter att du skickat iväg din ansökan?

Processen med att handlägga din ansökan påbörjas direkt efter sista ansökningsdag. Vi hör av oss om kompletteringar behövs.

Urval

Vi bedömer inte din ansökan efter vilka betyg du fått på kurser eller om du har varit aktiv i kåren. Vi går helt på innehållet i din ansökan. Det är också avgörande att  du sökt kurser som du kan tillgodoräkna dig i din examen vid SLU. Om två studenter konkurrerar om en utbytesplats sker lottning.

Nominering

Nominering av SLU:s utbytesplatser görs av internationella handläggare vid utbildningsavdelningen på SLU.  Det är dock alltid det mottagande universitetet som bestämmer om du antas eller inte. Det är dock ytterst ovanligt att en nominerad student inte blir antagen.

När beslut har fattats om vilka studenter som ska nomineras till utbyte informeras alla studenterna via e-post. Det gäller även dig som inte fått någon utbytesplats.

Om du accepterar nomineringen kommer du att bli kallad till ett möte där du får information om hur du ska gå vidare med ansökan till det utländska universitetet.

Studentberättelser och bloggar

Här kan du läsa intressanta och spännande reseberättelser från SLU-studenter som varit på utbyte i olika delar av världen.

Har du varit på utbyte och vill att din berättelse eller blogg ska synas här (gärna med fina bilder, eller har trevliga bilder som vi får använda på våra webbsidor), så hör av dig till mobilitet@slu.se!

Berättelser från studenter på utbyte

Bloggar från studenter på utbyte

Go global - hemma på SLU

Du kanske inte har möjligheten att åka iväg på utlandsstudier eller praktik? Eller så känner du att du inte är riktigt redo ännu? Som student på SLU behöver du inte resa iväg för att möta världen.

Internationella kommittéer

De flesta av studentkårerna på SLU har internationella kommittéer. Ta kontakt med dem och lär känna våra utbytesstudenter från jordens alla hörn. Det är ett bra sätt att öva språk, lära mer om ditt ämne i andra länder och knyta kontakter.

Kurser med internationell inriktning

SLU är världsledande när det gäller forskning i globala frågor med anknytning till våra ämnesområden. Det finns många intressanta kurser att läsa med internationell inriktning, flera av dem är på engelska där studenterna ofta har internationell bakgrund.

Bild på utbytesstudenter
Utbytesstudenter och vice dekan

Utlandsstudier på egen hand

Har SLU inget partneruniversitet som du är intresserad av? Känner att du vill studera utomlands ändå? Tänk på att vara ute i god tid då du själv behöver skaffa all information, hålla kontakten med universitet och myndigheter och själv sköta kursval, ansökan och allting annat. 

 • Ta reda på eventuell kostnad för studieavgift. Vissa universitet inom EU har inga avgifter om du är EU-medborgare.
 • Du ordnar själv med visum, boende, försäkring och annat praktiskt.
 • Ambassader och konsulat eller till dem knutna institut kan ofta hjälpa till med information. 
 • Om du vill ha studiemedel behöver du kontrollera att universiteten är erkända eller under statlig tillsyn. Du är ansvarig att ta reda på vad själva utbildningen är värd, d.v.s. om den berättigar till studiemedel och om utbildningen kan tillgodoräknas när du kommer hem. 
 • Se till att du är behörig och har tillräckligt med språkkunskaper. Oftast behöver dina gymnasiebetyg översättas. Mall för översättning till engelska finns på skolverkets hemsida. 
 • Behöver du en godkänd betygsöversättning kan du söka på kammarkollegiet för auktoriserade översättare. Skicka ALDRIG iväg dina originalbetyg.
 • Eventuella intyg som visar att du har behörighet för högskolestudier kan du få från  Universitets- och högskolerådets hemsida (UHR).
 • Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar. En del länder har central antagning och andra vill att du ansöker direkt till universitetet - det kan även variera inom ett och samma land. 
 • Var noggrann med din ansökan. En ansökan som inte är korrekt eller inkommen i tid kan komma att gallras bort direkt!
 • Det finns ett antal privata institutioner som rekryterar studenter till universitet utomlands. De kan sina universitet och hjälper oftast till med ansökan och allting runtomkring kostnadsfritt eftersom de finansieras av de universitet de rekryterar studenter till. Det innebär att du får betala terminsavgift vid "deras" universitetet.
 • Du bör ansöka om studieuppehåll för den tid som du studerar utomlands.
 • Kanske kan du hitta några stipendier att söka? På nätet finns sammanställningar och företag som mot en avgift gör sökningar.

Master och doktorsexamen utomlands

Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Master program utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

I september 2015 startar 116 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Det finns också 29 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2015-2016.
Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

Länkar

 • Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs)
 • Erasmus Mundus Joint Doctorates
 • Master-och doktorsexamen utomlands

  Det finns även möjligheten att genomföra hela ditt Masterprogram utomlands. Det är till exempel möjligt för studenter att söka stipendium inom pågående Erasmus Mundus Joint Master Degrees eller Erasmus Mundus Joint Doctorates.

  I september 2016 startar 106 Erasmus Mundus Joint Master Degrees som alla studenter vid SLU kan söka. Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

  Det finns också 17 Erasmus Mundus Joint Doctorates. Studenter kan ansöka för läsåret 2016-2017.
  Du hittar mer information om vilka master program som erbjuds här.

  Länkar

  Sommarkurser och andra kortkurser utomlands

  Sommarkurs inom NOVA/BOVA-nätverket

  Vill du uppleva något nytt under din sommar och samtidigt tillgodoräkna dig poäng? Sommarkurser passar för dig som kanske inte vill studera utomlands under en hel termin eller som funderar på om studier utomlands kan vara något för dig. SLU är medlem i olika nätverk som arrangerar sommarkurser.

  NOVA och BOVA är två nätverk av nordiska och baltiska universitet som precis som SLU är verksamma inom life science. Dessa nätverk arrangerar kortare kurser på mellan fem dagar och fyra veckor.

  Om du läser en kurs genom NOVA eller BOVA kan du ansöka om ett nordplusstipendium. Du ansöker om stipendiet till SLU efter att du har blivit antagen till kursen.

  ELLS sommarkurser

  ELLS är ett nätverk med sju europeiska universitet inom Life Science. Det finns tio sommarkurser att välja mellan. Ansök via ELLS.

  Om man läser en sommarkurs inom ELLS kan man söka resebidrag på 500 EUR oberoende i vilket land som kursen ges (undantag för kurser som ges i Sverige).

  Beslut om resebidraget fattas först efter antagning till kurs. SLU utlyser 10 resebidrag per läsår och beslut fattas genom lottning om det finns fler än 10 sökande. Resebidrag ges endast för resor till universitet utanför Sverige. Ansök senast 31 maj.

  Blankett för ansökan om resebidrag.


  UEF Summer School 14-25 August 2017 

  The Summer School will be more than just taking a course: it is an excellent opportunity to experience an innovative and international learning environment while creating new networks with your fellow students - and let's not forget about the opportunity to enjoy typical Finnish summer activities in beautiful lakeside surroundings.

  Our lively cities and cosy campuses in Joensuu and Kuopio welcome you, so make a smart decision and join us in the middle of (k)nowhere!

  Read more about reasons why to choose UEF here.

  Application period runs until 26 May 2017.

  The course fee is 500 euros, and we are granting a discount of 20 % for the participants from our partner universities.

  If you have any questions, please don’t hesitate to contact summer.school@uef.fi.

  Aarhus University Summer University

  FEED RATION PLANNING IN DAIRY CATTLE HERDS - A NOVA COURSE

  Learn how and why to plan feeding of dairy cows with a group of international students. The course will take place at Asmildkloster Landbrugsskole in Viborg, Denmark, from the 7th to the 17th August 2017. The overall aim of the course is to give you a theoretical background for feed ration planning, which will enable you to plan, evaluate and discuss feeding rations in commercial dairy herds. The use of forages with huge variation in composition and quality together with the wide use of by-products makes it challenging to plan the dairy cow feeding for efficient milk production.

  The teaching, student forum and the teacher collegium will be international with a focus on a Scandinavian setting.

  The application deadline is March 15, 2017.

  Please visit: www.au.dk/summeruniversity for more information on application procedures, housing, location and the social programme.

  Leeds International Summer School (LISS)

  Are you looking for a short study abroad programme this summer? Leeds International Summer School (LISS) is a four week programme at the University of Leeds, the 2017 UK University of the Year (according the to the Times and Sunday Times Good University Guide).

  LISS will run 1 – 30 July 2017 and combines academic study with a packed cultural and social programme which gives you the chance to travel and explore England (including a weekend trip to London) while earning 20 Leeds credits (10ECTS / 6 US credits) which you can transfer back to your home degree. There are a number of Santander scholarships available worth £500 each; to be eligible to apply for a scholarship you should have a GPA of at least 3.0 (or equivalent). Visit the LISS website for details: www.leeds.ac.uk/summer. The academic modules on offer are:

  • The English Country House: A Social History
  • Entrepreneurship and Society: Ideas, Opportunities and Value Creation
  • Heretics, Witches & Conspirators: A History of Fear, 1500-1700
  • Exploring the Law: Crime, Contracts and Legal Skills
  • Introduction to Robotics and Autonomous Systems
  • Building Britain, 1700-1840: Industrial ‘Revolution’ or ‘Evolution’?
  • Music in Film
  • Business and Cultural Awareness: Bridging the Gap
  • Wealth and Poverty: The Making of the Modern World
  • Creative Writing: Travel & Journalism
  • Renewable Energy Systems: The Big Debate
  • British Literature and the Brontës
  • Sport in the UK: Health and Performance Issues
  • Introduction to Digital Photography

  Download the module syllabi from the LISS website: www.leeds.ac.uk/summerstudy

  The LISS 2017 programme fee is £2,995 and includes tuition, on campus self-catering accommodation, academic field trips, weekend excursions, a social programme and premium sports centre membership. Applications received by 3 April will receive a £150 discount (the final deadline is 1 May).

  If you have any questions about the programme or the application process please get in touch:
  summer@leeds.ac.uk / +44 113 343 7900.

  Arctic ecology – Live interactions in the midst of ice

  Are you interested in the Arctic? And are ecological interactions your thing? Do you want to go where few students get to go? Then this course is for you!

  The Nordplus course on “ARCTIC ECOLOGY – LIVE INTERACTIONS IN THE MIDST OF ICE” will be organized at the Zackenberg station in Northeast Greenland. The station is located in one of the largest uninhabited regions on the globe – and one of the most beautiful landscapes.

  Please note that given the remote location, prospective students should be prepared to contribute to travel costs themselves.

  More information

  http://www.helsinki.fi/foodwebs/arcticcourse2017/index.html  including course objectives, syllabus – and for how to apply.

  Sustainable agriculture for rural development

  Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, Lithuania
  4 ECTS

  Distance learning part: 6 March – 31 March 2017
  Meeting in person: 3 – 7 April 2017

  Online registration

  https://docs.google.com/forms/d/10FYEJq6ZynxPcT8CtsstN8-506PREOX6AVpEc088BYQ/viewform?edit_requested=true

  Additional course information

  Anastasija Novikova, anastasija.novikova@asu.lt

  Registration deadline

  6 March 2017.

  Sustainable Use of Natural Resources, International course

  Plats: Bergslagen, Västsverige, Tyskland, Danmark och främst Tjeckien

  Kursen är ett samarbete mellan SLU och två amerikanska universitet (North Carolina State University och Purdue University i Indiana). Studenter från SLU och de amerikanska universiteten har möjlighet att läsa kursen och lärare från alla dessa tre universitet medverkar.

  Under kursen görs en mängd exkursioner och vi studerar bland annat skogsbruk, jordbruk, vattenbruk, naturvård, viltförvaltning, turism, energiproduktion, stadsplanering och historisk markanvändning i den aktuella regionen. Huvudtemat är uthålligt nyttjande av naturresurser.

  Kursperiod: 20170619-20170721 (preliminärt: första veckan individuellt arbete på egen ort, andra veckan i Bergslagen (Skinnskatteberg med omnejd), tredje till femte veckan i Västsverige, Danmark, Tyskland och främst Tjeckien.

  Kontaktperson: Daniel Gräns, Daniel.Grans@slu.se

  Kursens kurssida

  Skogsmästarskolans anslagstavla

   

  Enterprise and the Environment Summer school, Oxford

  9 - 21 July 2017.

  Application deadline is 31 May.

  The Smith School for Enterprise and the Environment at Oxford University is delighted to offer its Enterprise and the Environment Summer School from 9th – 21st July 2017.

  Designed and taught by Oxford faculty, and taking place here at the Oxford University Centre for the Environment, the two-week course is ideal for those already studying related topics who would like to supplement their current studies, whether in finance, management, economics, or environmental science and engineering. This would also be a great opportunity for those considering further study or a career in related fields of environment and enterprise. 

  We would be very pleased to welcome students from Swedish University of Agricultural Sciences to the Summer School and would be most grateful if you were able to share this programme on your ‘Study Abroad’ lists and among your students. A course brochure and further information is available on our website here

  If you have any questions about this programme, please contact our Executive Education Coordinator at education@smithschool.ox.ac.uk.

   

  Agroecology international summer school in Lyon, France

  June 8 - July 12, 2017 in Lyon, FRANCE

  Coursework consists of lectures, case studies, field work, excursions (fish pond landscape, mixed crop livestock systems in mountains areas and conservation biological control in vegetal production), use of geographical information system, economics, agronomy and ecology, traditional food systems, local food supply chains, personal research study.

  Application deadline: March, 31, 2017

  Contact: Sigolène Verneret, summerschool@isara.fr

  www.isara.fr/en
  www.ipl.fr/summerschool

  Sidansvarig: utb-webb@slu.se