Utbildningsmedia

Senast ändrad: 08 februari 2017 - slu.se
Media_300x300.png

UtbildningsMedia har lång erfarenhet av att producera mediaproduktioner inom SLU samt externt med samarbetspartners som till exempel Livsmedelsverket, SVA, Jordbruksverket, VÄXA och Meny.

UtbildningsMedia förfogar över professionell utrustning för bild/video och ljud samt har egen studio för inspelning.

Vi kan hjälpa er med produktion av:

Reportage och utbildningsfilmer

Banner-Reportage och utbildningsfilmer

Utbildningsmedia gör reportagefilmningar och utbildningsfilmer på Campus Ultuna samt på SLU:s andra orter.

Vi producerar filmer i mpeg-4 format som kan ses på de flesta plattformar inklusive Apples iPhone's och iPad's. Många beställare vill också ha sina filmer tillgängliga på Youtube och vi kan då publicera dem på SLUUtbildningsMedia, vår egen Youtube-kanal.

Vid föreläsningar kan vi synkronisera Powerpoint-bilder med filmen vid redigeringsarbetet.


Interaktiv media och webb

Banner-InteraktivaMedia

Interaktiv media handlar om att användaren interagerar med webben och att innehållet förändras beroende på vad användaren gör.

Det kan handla om simuleringar, case där användaren styr flödet, Quizar där man får direkt respons, spelliknande simuleringar eller lärmoduler där faktadelar blandas med övningar. Det kan också handla också om att blanda olika typer av media för att förstärka lärandet. Bilder och text blandas med ljud, video, animeringar eller musik.

Utbildningsmedia har lång erfarenhet av att producera avancerad media för webb.


Animation och Illustration i 2/3 D

Animation och illustration kan förstärka och förtydliga det man vill säga. Det kan vara ett hjälpmedel eller komplement att visualisera budskapet. En animation eller en illustration kan på ett enkelt sätt beskriva något som är svårt att förstå i bara textform.

Utbildningsmedia har använt sig av detta i många produktioner antingen i form av vektorgrafik d.v.s. tecknat eller 3D-grafik.


Ljudläggning och musik

Banner-Ljud

En bild säger mer än tusen ord brukar man säga och när det gäller ljud och musik i filmsammanhang kan man ha en liknande åsikt, d.v.s. vad vore en film utan ljud?

Utbildningsmedia har lång erfarenhet av ljud, musik och röstinspelningar. Väldigt många utbildningsfilmer, reportagefilmer och informationsfilmer som vi har producerat innehåller musik och speakerröst.

Vi har tillgång till egen studio och ett kontaktnätverk med bra röster som vi använder i våra filmer. Eftersom en del av oss på utbildningsmedia har musikerbakgrund gör vi även originalmusik på beställning.


Textning av film

Textläggning av fil

Vi kan textlägga producerad film för t.ex. studenter med nedsatt hörsel eller annat språk.

Exempel - Reportage & utbildningsfilm

Invigning av Lövsta forskningscentrum

Kunglig invigning av Lövsta forskningscentrum.
Se filmen här!

Smitta på mjölkgård!

En reportagefilm i samarbete med Växa Sverige.
Se filmen här!

Alumner inspirerar!

SLU-alumner berättar om sin tid vid SLU.
Se filmerna här!

Tidsglänta

Invigning av konstverket 'Tidsglänta'
på Lövsta forskningscentrum.
Se filmen här!

Ulf Uddman, Svenska kennelklubben

Exempel på filmkvalitetsval i spelaren beroende på uppkoppling och plattform (telefon, surfplatta, dator). Förvald bandbredd lämplig för telefon och 3G-uppkoppling.
Se filmen här!

Hovgips

En utbildningsfilm för veterinärstudenter
om hur man gipsar en hästhov.
Se filmen här!

Exempel - Interaktiv media & webb

Fågelsångs-quiz

Gissa fåglars sång.
(kräver Adobe Flash-spelare)
Starta quizen här!

Karriärguiden

Karriärguiden innehåller verktyg och vägledning i form av övningar. Hjälper studenterna sätta ord på vem man är, vad man vill och kan.
http://slukarriar.slu.se/guiden/

Etologiska studier

För att förbereda studenterna inför att göra riktiga etologiska studier togs det här verktyget fram. De får här öva i en simulerad miljö och kan se sitt resultat.
Etologiska studier

Experiment planttillväxt

Det här verktyget simulerar tillväxten hos plantor. Användaren kan genom att modifiera närings- och vattentillgången reglera tillväxten. En riktig studie skulle ha tagit flera veckor i en noggrant kontrollerad klimat kammare.
Experiment planttillväxt

Epiwebb

En webbaserad plattform för information om epizootologiska sjukdomar i samarbete med SVA,Livsmedelsverket och Jordbruksverket.
Gå till sidan!

Exempel - Ljudläggning och musik

Exempel - Textning av film

En TV4-produktion om GI-potatis framställd vid SLU där beställaren även önskade engelsk text.

GI-potatis

Björn Lindahl, MVM, tittar på svampar i Lunsen. Kortfilm producerad för Ultuna öppet hus.
Textning på svenska.

Svampar i Lunsen

Sidansvarig: utb-webb@slu.se