Symbolen för SLU, vår logotyp

Senast ändrad: 30 maj 2016 - slu.se
slu_logotyp_250x250web.png

Logotypen är den yttersta bäraren av vår visuella identitet. Den ska alltid användas när SLU är avsändare.

Tänk på att logotypen inte får förändras eller förvanskas. Det innebär att den till exempel inte får beskäras eller ändras i proportioner. Den får heller inte ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande.

SLU:s  logotyp ska alltid ha en väl synlig placering i alla våra produkter. När det gäller trycksaker, som till exempel tidskrifter, ska SLU:s logotyp finnas på framsidan. 

 

Frizoner

Runt SLU:s logotyp ska man lämna en frizon enligt bilden nedan. Innanför denna zon får andra objekt inte placeras, till exempel bilder eller text.

Logotypens frizon 

 

 

 

 

 

 

Logotypen finns i filformaten PNG och EPS samt i färgformaten RGB, CMYK och PMS

 

När SLU behöver förklaras

 

Behöver SLU skrivas ut görs det på både svenska och engelska, oavsett språk i det följande innehållet. Detta signalerar att vi är ett tvåspråkigt universitet.

De utskrivna namnen kopplas till logotypen med ett grafiskt element. Det grafiska elementet är en linje i vinkelform och har ett fast läge som inte får förändras. Logotypen med våra utskrivna namn och grafiska element ska alltid placeras i övre vänstra hörnet.

 

Ladda ner SLU:s logotyp med din specifika avsändare

Det kan ibland vara viktigt att lyfta fram en specifik avsändare inom SLU. Det kan vara en fakultet, kluster, avdelning, område, centrumbildning, enhet eller avdelning. Här kan du ladda ner färdiga logotyper med inskrivna specifika avsändare.

Institutioner och motsvarande

Logotypen finns i filformaten PNG och EPS samt i färgformaten RGB, CMYK och PMS.

I SLU:s Word-mallar finns även möjligheten att fritt skriva in flera rader under linjen t.ex. personnamn eller enhetsnamn.

Filformat – vilka ska man använda var?

PNG: Används för visning på skärm och i vanliga utskrifter, t.ex. webb, Word, PowerPoint. 

PNG står för Portable Network Graphics och kan användas både för grafik och fotografier. En PNG-fil kan ha en transparent (genomskinlig) bakgrund. PNG-filer kan monteras mot bakgrunder i exempelvis  PowerPoint och Word med perfekt resultat (inga fula kanter). Eftersom filer kan sparas i valrfi upplösning är formatet idealiskt för användning både på skärm och vid utskrift. PNG används dock inte för tryck.

EPS: Används när man arbetar i layoutprogram för att göra trycksaker (t.ex. broschyrer, roll-ups, affischer). 

EPS står för Encapsulated Postscript och är ett allmänt grafikformat som används för både obejkt-(vektor-)grafik och pixelgrafik. Bilderna kan friläggas med urklippsbanor och filformatet kan lagra information om raster. EPS-bilder kan inte påverkas när de monteras i layoutprogrammet.

Färgformat - vilka ska man använda var?

RGB: för visning digitalt, t.ex. på webb och PowerPoint-presentationer etc. RGB står för färgerna röd, grön och blå. 

CMYK: standardfärger för fyrfärgstryck, t.ex. broschyrer, böcker, affischer, rollups etc. CMYK står för primärfärgerna cyan, magenta, gul och svart.    

PMS: exakt definierade färger för fyrfärgstryck, t.ex. för logotypfärger eller när man behöver färger utanför CMYK-färgomfånget, som neonkulörer, metalliska färger och mättade kulörer etc. PMS står för Pantone Matching System.

Sidansvarig: studion@slu.se