Doktorspromotion

Senast ändrad: 02 februari 2017 - slu.se

En gång om året har SLU doktorspromotion. Detta sker vanligtvis i början av oktober. Då promoveras nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Doktorer efter avlagda prov (doctores iuvenes)

De doktorer som disputerat sedan föregående promotionstillfälle får i slutet av april en förfrågan om de vill promoveras under hösten. Examen ska vara uttagen senast den 31 augusti för att man ska kunna promoveras samma år. Det går också att skjuta på promotionen till ett senare tillfälle.

Hedersdoktorer (doctores honoris causa)

Fakulteterna utser hedersdoktorer. Varje fakultet har riktlinjer för utseende av hedersdoktorer.

Jubeldoktorer

Jubeldoktor blir en doktor när 50 år har förflutit sedan hen promoverades.

Promotionsceremonin

Ceremonin inleds med procession, inledningsanförande av rektor och högtidsföreläsning av en av SLU:s professorer. Därefter promoveras doktorerna fakultetsvis. Ordföranden i SLU:s samlade studentkårer (Sluss) håller tal, och om jubeldoktorer promoveras håller även en av dessa ett tal. Därefter äger pris- och medaljutdelning rum. Ceremonin avslutas med processionens uttåg och allt inramas av musik.

Promotionsbankett

Efter ceremonin avslutas dagens högtidligheter med en middag i Rikssalen på Uppsala Slott.

Insignier

Under promotionsceremonin utdelas vissa insignier, det vill säga de föremål som är de yttre tecknen på de promoverades värdighet.

Doktorshatten

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet och utdelas vid SLU till de doktorer som promoveras till agronomie doktor (AgrD), veterinärmedicine doktor (VMD), skoglig doktor (SkogD) och teknologie doktor (TeknD).

Vid promotionen är det viktigt att hatten har rätt märke.

Lagerkransen

Lagerkransen är även den en symbol för akademisk frihet och delas ut till nya doktorer som promoveras till filosofie doktor (FD).

Ringen

Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Vid SLU delas ring endast ut till hedersdoktorer vid ceremonin. Det står naturligtvis varje annan doktor fritt att själv införskaffa ring. Dessa delas dock inte ut vid ceremonin.

Diplomet

Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten. Det delas ut vid ceremonin till samtliga nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Vanliga frågor

När är promotionen?

Kommande promotion är den 8 oktober 2016 med föreläsningar av årets hedersdoktorer den 7 oktober.

Vad ska man ha på sig?

Den som promoveras bär högtidsdräkt. Detta innebär frack eller långklänning. Till fracken har man vit väst och vit fluga, svarta strumpor och svarta skor.  Högtidsdräkt gäller samtliga som går i procession. Andra typer av högtidsdräkt kan förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren.

De som efter akten ska delta i promotionsmiddagen bär också högtidsdräkt. För de gäster som endast deltar i akten gäller mörk kostym (klänning i valfri längd). Barn och ungdomar har ofta bara vit skjorta ev. med slips eller fluga, mörka byxor och skor eller klänning i valfri längd.

Var hyr man kläder?

Titta i telefonkatalogen eller på www.eniro.se under "Kläder - Uthyrning".

Ska barnen med?

Under ceremonin kan det vara knepigt att ha med små barn. Barn har svårt att sitta still så länge som en promotionsceremoni tar, d.v.s. ca 2,5 - 3 timmar. Vi rekommenderar dock att man provar och om det inte fungerar går ut ur aulan. Vi har alltid en videoöverföring till annan sal i Undervisningshuset där man också kan följa ceremonin.

Vid middagen deltar barn på samma villkor som de vuxna. Samma mat serveras, kuverten är likadant dukade etc. Till små barn kan man dock numera få ”barnvänligare mat”. Det är alltså upp till föräldrarna att avgöra om barnen har behållning av festen. Barn och ungdomar placeras alltid i närheten av föräldrarna.

Annan mat?

I anmälningsformuläret finns möjlighet att ange specialkost och ev matallergier.

Alkoholfritt?

Alkoholfritt vin serveras alltid till den som så önskar. Bordsvatten finns till alla.

Placering vid middagen?

Vid middagen placeras du med dina gäster och kollegor från samma institution eller fakultet. Om du har särskilda önskemål ber vi dig notera detta i svarsformuläret i fältet ”Meddelande till Promotionskommittén”.

Hur skaffar man doktorshatt?

Den som promoveras till veterinärmedicine, agronomie, skoglig eller teknologie doktor behöver en hatt att använda vid ceremonin. Du kan låna en hatt av någon bekant eller kollega.

Du kan naturligtvis också köpa hatten. I det brev som går ut till promovendi finns förslag på affärer för både hatt- och ringinköp.

Hatten är handgjord och måste därför beställas i god tid! I hatten sitter ett hattmärke i guld. Hattmärkena är olika för de olika doktorsgraderna.

Hur skaffar man lagerkrans?

Den som promoveras till filosofie doktor skall ha en lagerkrans vid ceremonin. Kransarna beställs gemensamt av SLU och faktura skickas till dig efter promotionen.

Måste man ha doktorsring?

Man behöver absolut inte ha doktorsring. Det står var och en fritt att inhandla ring och att ta på den. Det är bara hedersdoktorer som får ring vid ceremonin.

Diplom?

Diplomet är ett bevis på att man är promoverad. Den som inte deltar i promotionen får inget diplom.

Gäster?

Ceremonin

För tillträde till ceremonin i Undervisningshusets aula krävs biljett. Biljetterna är gratis och önskemål om extra biljetter görs i svanmälningsformuläret.

Antalet platser i aulan är få och antalet gäster är därför begränsat för varje promovend. I möjligaste mån försöker vi dock tillgodose allas önskemål. Vi har dock en videoöverföring till annan sal och där finns det alltid plats.

Dina gäster ska ha intagit sina platser i aulan kl 15.15. Dörrarna öppnas kl 15.00. Högtiden beräknas ta ca 2,5 - 3 timmar.

Privat fotografering under ceremonien är tillåten från respektive sittplats. För studenter och anställda/tidigare anställda  finns möjlighet att - i mån av plats - beställa biljetter via webben.

Middagen

Promotionsmiddagen hålles i Rikssalen på Uppsala Slott. Till middagen behövs föranmälan och biljett. Antalet gäster är även här begränsat.


Kontaktinformation
Frågor?

ceremonier@slu.se

Promotionshögtid, innehållet i ceremonin, program, kontakter med hedersdoktorer och jubeldoktorer: 

Akademiintendent Jenny Sälgeback, 018-67 10 74

Administration och kontakter med promovendi:

Administratör Carina Lundh, 018-67 11 80

Administratör Susanne Erngren, 018-67 18 00

Vänd dig i första hand till administratörerna med frågor om praktiska detaljer.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se