Medarbetarwebben

Säkerhet

Säkerhetsfrågor vid SLU hanteras centralt och gemensamt för universitetet av SLU Säkerhet. Vi är placerade i Uppsala men jobbar rikstäckande och med lokal representation på våra huvudorter.