För veterinärer

Senast ändrad: 15 december 2016 - slu.se
flygbild_UDS_VHC300.jpg

 

Remittera här

 

På Universitetsdjursjukhuset finns veterinärmedicinsk spetskompetens samlad under ett och samma tak. Här finns specialister inom de flesta områden och alla hjälper er gärna med kluriga fall som kan behöva vidare utredning. Vid remittering till oss ber vi dig att skicka epostmeddelande till den klinik du vill remittera till. Kom ihåg att ange kontaktuppgifter till dig, djurägare samt varför du vill remittera. Vi skickar remissvar så snart patienten är färdigutredd.

Remitterande veterinärer/kliniker (ej djurägare) kan kontakta oss enligt nedan:


Smådjurskliniken

remiss@uds.slu.se
Tel. 018-671341
Fax. 018-672955

Hästkliniken

hastkliniken@uds.slu.se
Tel. 018-672950
Fax. 018-672903

Bilddiagnostiska kliniken

bilddiagnostik@uds.slu.se
Tel. 018-672015
Fax remisser, smådjur och häst. 018-672955
Läs mer om våra tjänster.

Vid akuta ärenden ber vi er att alltid kontakta oss per telefon, detta är särskilt viktigt under jourtid.

Under flera års tid har olika personer från vår bilddiagnostiska avdelning skrivit fallbeskrivningar i svensk veterinärtidning. Det har varit i form av "Vilken är din diagnos?", med en sida för beskrivning av fallet och sedan facit längre bak i tidningen. Här kommer vi att presentera fallbeskrivningar på motsvarande sätt, men med möjlighet att göra det mer frekvent.

Universitetsdjursjukhuset erbjuder med jämna mellanrum kurser för intresserade inom djurhälsovården. Vi bjuder in till träffar för både våra remitterande kliniker/veterinärer samt för djurägare.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se