Tolkning av provsvar

Senast ändrad: 07 februari 2017 - slu.se

Laboratoriets egna referensvärden står efter varje utlämnat analyssvar. Angivna referensvärden gäller i allmänhet fastande friska vuxna djur.
För häst gäller referensvärdena varmblodiga travare/ridhästar i normal träning. (Blodvärden från t.ex. kallblod och ponnyer kan avvika lite).

Om det inte står något referensvärde efter analysen, så betyder det att vi inte har något referensmaterial på den aktuella analysen och djurslaget. Vi ber er att i sådana fall ringa oss för diskussion.

Här finns länkar till pdf-dokument gällande:

Information om CRP

Information om IGF-I

Tolkning av ACTH-stimuleringstest vid trilostan-behandling av hyperadrenokorticism (Cushing) hos hund

Tolkning vid terapimonitorering vid hypotyreos hos hund

Användning och tolkning av Urinkortisol/urinkreatininkvot

EMS o PPID, information och provtagningsinstruktioner

Litteratur:

Kompendium i klinisk kemi säljs till en kostnad av 350 kr + moms. Kontakta laboratoriet tel. 018-67 16 23 alternativt klinkemlab@uds.slu.se.

Det finns många böcker i klinisk kemisk diagnostik, några förslag ses nedan:

  • Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 2nd ed. Stockham SL, Scott MA. Blackwell, 2008
  • Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. 5th ed. Willard DW, Tvedten HW. Elsevier Science, 2012.
  • Veterinary hematology: A Diagnostic Guide and Color Atlas. 1st ed. Harvey JW. Elsevier Saunders, 2012.
  • Veterinary Hematology: Atlas of Common Domestic and Non-Domestic Species. 2nd ed. Reagan WJ, Irizarry Rovira AR, DeNicola DB. Wiley-Blackwell, 2008.
  • Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. 2nd ed. Thrall MA, Alison R, Campbell TW. Blackwell, 2012.
  • Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. 4th ed. Feldman EC, Nelson RW. Saunders, 2015.
  • Clinical Endocrinology of Dogs and Cats: An Illustrated Text. 2nd edition. Rijnberk A, Kooistra HS. Schleutersche, 2010
Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23     Fax: 018-67 28 83  Epost: KlinKemLab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress: Kliniska kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset vid SLU Box 7038 750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se