Nyheter

Senast ändrad: 07 februari 2017 - slu.se

 2016

Transportalternativ med BEST

I början av året skrev vi tillsammans med SVA ett avtal kring transporter med transportföretaget BEST. BEST kan hämta prover runt om i hela Sverige och beroende på när bokningen sker kan de leverera dagen efter till SVA och Klinisk kemiska laboratoriet, UDS. Transporterna kostar 99 kr alt. 198 kr/transport, beroende på vilken ort som leveransen skickas från. Om ni är intresserade av att använda denna tjänst, se mer info här.

 

Pågående forskningsprojekt:

Diabetes mellitus och tillväxthormoner
Hos katt kan ökade koncentrationer av tillväxthormon (GH) orsaka insulinresistens och leda till diabetes. Ökade nivåer av GH kan ses vid tumör i hypofysen och ger upphov till sjukdomen akromegali. Akromegali är troligen en underdiagnostiserad sjukdom hos katt och har hittills bara diagnostiserats hos katter med diabetes.
Det finns tyvärr inget kommersiellt laboratorium som analyserar GH hos katt. För att ställa diagnos brukar man istället mäta insulin-like growth factor I (IGF-I) vilket framför allt bildas i levern under inverkan av GH. Användandet av IGF-I som diagnostisk markör för akromegali har ifrågasatts sedan två studier visat att katter med diabetes, men utan akromegali, hade högre IGF-I koncentrationer än kontrollkatterna. Syftet med studien är att förstå vad som kan påverka IGF-I koncentrationer hos katt och utvärdera dess kliniska betydelse för att ställa diagnosen akromegali. Ytterligare ett syfte är att utvärdera om IGF-I kan ha någon prognostiskt betydelse för om katten kan bli av med sin diabetes eller inte.

Kontakt:
Emma Strage
Tel. 018-67 16 07
Epost. emma.strage@uds.slu.se 
 

 

 

Fakta:

Speciallaboratoriet för veterinärmedicinsk endokrinologi, klinisk kemi, hematologi och cytologi. Vi har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se