Om klinisk kemiska laboratoriet

Senast ändrad: 07 februari 2017 - slu.se

Klinisk kemiska laboratoriet på UDS är ett svenskt veterinärmedicinskt kliniskt kemiskt specialistlaboratorium som till våra kunder erbjuder:

 

  • Klinisk kemiskt analysarbete av högsta kvalité med validerade metoder och egna referensvärden.
  • Rådgivning om provtagning, analysval, tolkning och utredningsgång för att ni ska kunna ställa diagnos på era patienter på bästa sätt.
  • Personligt engagemang och service.
  • Direktnummer till veterinär med eller under utbildning för specialistkompetens inom klinisk kemi (European Collage of Veterinary Clinical Pathology).
  • Specialister med lång erfarenhet som bedömer alla cytologiska prover, samt hematologiska prov vid behov.
  • Snart kommer vi, i samarbete med SVA, erbjuda möjlighet att skicka prover med transportfirman Best.

Mer utförlig information om personal, verksamhet och service finns här.

 

Laboratoriets målsättning är att hjälpa veterinärer att ställa rätt diagnos genom analysverksamhet av högsta kvalité, telefonrådgivning och kursverksamhet.  Alla hematologiska prover analyseras både med ett avancerat hematologiinstrument som ger mycket diagnostisk information, samt bedöms manuellt i mikroskop av kunniga BMA. Vid behov lämnas proverna vidare för medicinsk bedömning och kommentar av någon av laboratoriets veterinärer.

Information i vårt laboratoriedatasystem används av många forskare på SLU. Prov som skickas till oss kan därigenom komma till användning för att öka kunskapen om olika sjukdomar hos våra husdjur. Dessutom är laboratoriets analysverksamhet viktig för att ge underlag för undervisning av veterinärstudenter och veterinärer som skall bli specialister i klinisk kemi.

 


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23     Fax: 018-67 28 83  Epost: KlinKemLab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)

Veterinärkonsultation för våra kunder: tel. 018-67 16 19

Postadress: Kliniska kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset vid SLU Box 7038 750 07 Uppsala

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se