Scintigrafi häst

Senast ändrad: 05 november 2013 - slu.se

För att få komma med din häst till scintigrafi behöver vi en remiss från din veterinär.

När vi får en remiss granskas den av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när hunden/katten är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just ditt djur utifrån vad den har för problem.

Vi har tider för scintigrafi ungefär varannan vecka. Under sommaren inte lika frekvent.Vi skickar alltid en kallelse med första lediga tid.


Hästar som kommer för scintigrafi bor i ett särskilt stall. Detta för att personal ej skall utsättas för strålning mer än nödvändigt. Dessutom mockas inte boxen dagen efter scintigrafin. Detta av strålskyddsskäl då den större delen av den injicerade radioaktiviteten utsöndras via urinen och gör spånet i boxen radioaktivt.

När hästar skall undersöka nedre delen av benen är skall dessa hållas så varma som möjligt och man blir i kallelsen uppmanad att linda hästens ben kvällen innan undersökning. Detta för att det blir mycket bättre undersökningar på varma hästben än kalla. Har man otur så kan det till och med bli så att det inte alls går att få diagnostiska bilder. Innan undersökningen tas stallbandagen av.
Vid undersökning av hov- och strålben skall skon tas av. Detta för att strålningen inte kan passera genom metallen och endast en del av hov- och strålbenet kan undersökas.

Den radioaktiva isotopen injiceras intravenöst i venen på hästens hals. Innan injektion får hästen bedövningssalva på platsen för injektion. Detta för att hästen inte reagera på sticket från kanylen. Själva injektionen orsakar inget obehag för hästen. Därefter får hästen vänta i två timmar innan undersökningen påbörjas. Under denna tid får hästen äta och dricka som vanligt.
Under undersökningen får hästen lugnande medel. Då undersökningen kan ta allt mellan 30 minuter och två timmar kommer hästen att få upprepade doser men i låga doser då hästen ej får bli ostadig och vinglig. Varje bild tar ca 1.5 minuter.

Om man vid undersökningen hittar områden med ökat upptag så kompletteras undersökningen med andra bilddiagnostiska undersökningar morgonen efter scintigrafin.

Hästarna är klar att hämtas på eftermiddagen dagen scintigrafin. Då är ännu inte svaret klart utan det tar ytterligare 3-4 arbetsdagar. Svaret skickas till den remitterande veterinären.
Undersökningen betalas i receptionen innan hemgång. Observera att endast kortbetalning accepteras. Det är möjligt att få direktreglering. Om detta är aktuellt så meddelar ni receptionens personal när ni ankomstregistrerar ert djur

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se