DT (datortomografi)

Senast ändrad: 06 februari 2017 - slu.se
DT_hund300.jpg

Datortomografi (DT) är datorstyrd skiktröntgen. Det handlar alltså om ett särskilt slags röntgenapparat. I stället för att som vid en vanlig röntgenundersökning ta en bild i taget, roterar röntgenröret runt patienten och sänder röntgenstrålning kontinuerligt samtidigt som bordet som patienten ligger på rör sig genom DT:n. Strålningen fångas upp av en detektor som registrerar strålarnas styrka och sänder dem vidare till en dator. Röntgenstrålarna försvagas beroende på vilken vävnad de passerar. Den information som registrerats bearbetas av datorn och omvandlas till en 2D- eller 3D-bild.

Datortomografen vid UDS har möjlighet att rotera med 1 varv/0,3 sek och detektorn har 64 detektorrader som kan registrera strålningen. Detta bidrar till att undersökningstiden blir kort och det blir möjligt att till och med undersöka en lunga med endast lugnande medicin till patienten utan att det blir rörelseoskärpa i bilderna. Med en DT som tar färre bilder per rotation måste patienten sövas och att man mekaniskt gör ett andningsuppehåll under själva bildtagningen för att undvika rörelseoskärpa.

DT-bilder innehåller mycket mer information än vanliga röntgenbilder. Dessutom kan informationen från scanningen bearbetas i datorn för att skapa bilder/bildserier som kan visa det undersökta området från flera olika vinklar.

Vid vissa frågeställningar injiceras kontrastvätska i ett blodkärl, en ven, före bildtagningen. Detta är för att man ska kunna se organ, blodkärl eller till exempel tumörer bättre. För att spruta in kontrastvätska behöver man sätta in en kanyl i ett ben.

Vid undersökningen ligger patienten på en brits inne i datortomografens runda hål. Britsen glider långsamt fram och tillbaka, varvid bilder tas i kroppens längdriktning. Samtidigt hör man att maskinen arbetar, eftersom den surrar och väsnas lite.  Av den anledningen måste alla patienter ges tillräckligt med lugnande medel alt. sövas för att de inte skall bli oroliga och ändra position under bildtagningen.

Vid UDS finns även möjlighet att undersöka hästar. För detta krävs ett särskilt bord som kopplas till det ordinarie bordet. Datortomografens öppning har en diameter på 78 cm vilket betyder att endast hästen skalle eller nedre delen av benen kan undersökas. Mycket större datortomografer finns ännu inte då de som finna att köpa görs för humant bruk. Dock kommer troligen i framtiden större och större datortomografer att göras för att även kraftigt överviktiga människor skall kunna undersökas.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.30.

Scintigrafi och MRT-häst: tel. 018-67 21 53, telefontid 15.00-16.00. Röntgen, ultraljud, MRT-smådjur: tel.018-67 21 97, telefontid 8.15-9.00, 13.30-14.30.

Fax: 018-67 29 55

Epost: bilddiagnostik@uds.slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala        

Sidansvarig: daniel.westergren@uds.slu.se