Vi som jobbar på hästkliniken

Senast ändrad: 20 september 2016 - slu.se
Hästop300.jpg

Vid Universitetsdjursjukhusets hästklinik arbetar ett stort antal veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare, hovslagare och receptionister som alla hjälps åt med att få djursjukhuset och verksamheten att fungera optimalt. Vår hästklinik har en mycket hög kompetens med flera specialister inom olika områden.


De flesta veterinärer ni träffar vid djursjukhuset är anställda som klinikveterinärer vid Universitetsdjursjukhuset och arbetar till viss del med studentundervisning men framför allt i den dagliga klinikverksamheten. Det gör också alla våra fantastiska djursjukskötare och djurvårdare som utöver att hjälpa studenter och veterinärer i verksamheten ser till att du och ditt djur blir väl omhändertagna hos oss.

I dagsläget arbetar över 30 personer som legitimerade djursjukskötare, djurvårdare samt receptionister vid Universitetsdjursjukhusets hästklinik. De djurvårdare som har en legitimation enligt lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård kallas legitimerade djursjukskötare.

En del av veterinärerna som arbetar på kliniken är anställda vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU där de bl.a. bedriver forskning inom veterinärmedicin och utbildning av framtidens veterinärer. De arbetar framför allt inom de områden på kliniken där veterinärstudenterna närvarar. Veterinärerna som presenteras på hemsidan är de som ofta deltar i den dagliga verksamheten och som ni därför ibland träffar på hos oss på Universitetsdjursjukhuset.


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se