Diabetes

Senast ändrad: 03 februari 2017 - slu.se

Via denna länk hittar du utförlig fakta om diabetes.

Vad är diabetes?

Diabetes mellitus (sockersjuka) är en vanlig sjukdom hos både människor, hundar och katter. Vid diabetes tar cellerna i kroppen inte upp det socker (glukos) som finns i blodet. Cellerna får energibrist och sockerhalten i blodet blir förhöjd eftersom inte cellerna tar upp sockret som de ska.

När blodsockernivån går upp över en viss gräns (10-12 mmol/L hos hundar) så passerar socker ut i urinen. Patienten börjar då få en större urinmängd och blir törstig. Eftersom det blir en energibrist i cellerna börjar fett och muskler brytas ned. I ett sent skede av sjukdomen är de drabbade individerna magra och trötta.
Orsakerna till diabetes varierar även om symtomen kan vara identiska.
För att blodsocker skall kunna tas upp i cellerna krävs att en signalsubstans som heter insulin binder till en mottagare (receptor) på cellen. Hos vissa diabetiker är det fel på insulinproduktionen och hos vissa hundar är det fel på sättet insulin binder till mottagarcellen.

Symtom

Klassiska symtom på diabetes är:

  • ökad törst
  • ökad urinmängd
  • viktförlust
  • ökad aptit

OBS! Det finns många andra sjukdomar som har samma symtom, för att ställa diagnos krävs blod- och urinprov hos veterinären.

Behandling

Det är din veterinär som bestämmer vilken behandling din hund ska ha. Hundar med diabetes skall insulinbehandlas eftersom de oftast har en insulinbrist. En diabetesbehandling ställer krav på både ägare och hund vad gäller hundens livsstil och regelbundenhet. Ibland känns dessa krav för stora och djurägaren väljer tillsammans med veterinären att avliva hunden. Vi försöker i det bifogade dokumentet ovan ge information som kan hjälpa er i beslutsfattandet. 


Kontaktinformation

Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Smådjurskliniken
Besöksadress: Ultunaallén 5A, 756 51 Uppsala
Leveransadress: Box 7040 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se
Fax: 018-67 29 55

Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se