Ögonmottagning - oftalmologi

Senast ändrad: 17 oktober 2016 - slu.se

Oftalmologi är läran om ögats sjukdomar. Universitetsdjursjukhuset bedriver tillsammans med Institutionen för kliniska vetenskaper ögonmottagning med specialutrustning för att diagnostisera och behandla ögonskador och sjukdomar i ögats olika delar. Vid ögonmottagningen finns också särskild kompetens för att genomföra undersökningar av näthinnans och synbanornas funktion, t ex genom elektroretinografi (ERG) och visual evoked potentials (VEP).

Skador och sjukdomar i ögonen kan ge nedsatt syn och försämrad livskvalitet hos djur. Ögonskador till följd av yttre våld mot huvud och ögon är vanliga hos alla djurslag. Det finns också många ögonsjukdomar som inte är orsakade av yttre påverkan.

Vid misstanke om skada eller sjukdom i ögonen är det viktigt att kontakta veterinär för undersökning, eftersom även till synes enkla skador kan sluta i en bestående synnedsättning om de inte behandlas korrekt. Du bör söka vård om ditt djur visar symptom på smärta såsom att den kniper och/eller har ett ökat tårflöde, samt om det finns svullnad runt ögat. Andra symptom som bör föranleda veterinärundersökning är onormala färgskiftningar i någon del av ögat och inte minst om du misstänker att djuret ser sämre.

Vid SLU pågår kontinuerlig forskning kring ögonsjukdomar och olika behandlingsmetoder. Detta gör att det kan finnas möjlighet att delta i projekt gällande diagnostik och nya behandlingsformer av ögonsjukdomar.

Vid ögonmottagningen arbetar:

Björn Ekesten, leg. vet. Björn Ekesten är professor i klinisk neurofysiologi samt svensk och europeisk specialist i ögonsjukdomar hos häst och smådjur.

Maria Källberg, leg. vet. Residency på University of Florida 2002-2005. PhD i reglering av blodflödet vid glaukom på hund 2003. Assistant Professor, Comparative Ophthalmology, University of Florida 2005-2008. Diplomate American College Veterinary Ophthalmologists 2007. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Specialist i ögonsjukdomar. Särskild kompetens att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar.


Kontaktinformation