Akut- och intensivvård

Senast ändrad: 31 maj 2016 - slu.se

Vid smådjursklinikens akut- och intensivvårdsavdelning bedrivs dygnet runt året om kvalitativ vård för de allra sjukaste patienterna.


Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik har öppet dygnet runt året runt. Akutpersonal finns därför alltid på plats. I denna verksamhet ingår även kvälls- och nattetid vård av inneliggande patienter. Eftersom belastningen vid akutmottagningen ofta varierar mycket förekommer det ibland väntetider eftersom de sjukaste patienterna med livshotande åkommor alltid prioriteras först, vilket vi hoppas att ni har förståelse för. Normalt tas dock patienterna in i den ordning de har inkommit till kliniken och får omgående den hjälp de behöver för stunden. På nätterna har vi alltid minst en veterinär och en djursjukskötare på plats på smådjurskliniken och de ansvarar för inneliggande patienter och för akutmottagningen.

Vid intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas patienter med kritiska tillstånd som t ex hjärtsvikt, kramper, andningssvårigheter, traumaskador och akut blodbrist. Avdelningen är utrustad med specialutrustning som t ex syrgas, akutvagn, aktiv uppvärmning, infusionspumpar, droppräknare, EKG, pulsoximeter och blodtrycksmätare.

Knutet till intensivvårdsavdelningen är även vår blodbank som står till förfogande dygnet runt med färskfrusen plasma och erytrocytkoncentrat (röda blodkroppar) för de hundar som behöver det. Intensivvårdsavdelningen ligger vägg i vägg med operationsavdelningen och det finns en operationssal för mycket akuta patienter med ingång från IVA för att snabbt kunna utföra akuta ingrepp.  

Internlaboratoriet på kliniken ger oss möjlighet till snabba provsvar dygnet runt. De vanligaste blodprovsanalyserna, hematologi, syra-bas, snabbtest för ett par olika virussjukdomar och urinprovsanalyser kan analyseras på internlaboratoriet under jourtid.

På vardagarna analyseras blodproverna vanligen på klinisk kemiska laboratoriet. De har Sveriges högsta veterinärmedicinska kompetens inom klinisk kemisk diagnostik och svarar snabbt ut högkvalitativa svar. En del analyser skickas till externa laboratorier som t ex bakterieprov och borrelia/anaplasma-blodprover som analyseras vid SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) vilket också ligger på Ultunaområdet.

 

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se