Framtidens djursjukhus

Senast ändrad: 01 juli 2016 - slu.se
flygbild_UDS_VHC300.jpg

Bättre vård, tryggare upplevelse och kortare väntetider. Universitetsdjursjukhusets flytt till nya lokaler i början av juni 2014 har inneburit många förbättringar, men mycket är ändå sig likt. All verksamhet finns kvar och den kompetenta och trevliga personalen arbetar vidare som vanligt – de nya lokalerna gör bara Sveriges bästa djursjukhus ännu lite bättre.

De nya lokalerna är en del i VHC, Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum; en byggnad som förutom Universitetsdjursjukhuset rymmer universitetslokaler och forskningslabb. Universitetsdjursjukhusets lokaler på 18 500 kvadratmeter innebär ett stort lyft. Nya vård- och operationssalar, modernare operationsutrustning och säkrare steriliseringsrum ger bättre förutsättningar att ta hand om hästar, hundar, katter och andra sällskapsdjur på ett säkert sätt.

En tryggare upplevelse

En trygg upplevelse är viktigt för både djurägare och personal. I de nya lokalerna blir förutsättningarna för detta bättre. Det har till exempel byggts skilda väntrum för hundar och katter, och mindre enheter för hästarna så att de inte störs av varandra. Arkitekterna har noggrant valt ut material som dämpar ljud och andra störande element så att hela miljön andas lugn och ro.

Helhetsupplevelsen blir bättre

Ett tydligt exempel är väntrummen som nu är separerade för hundar och katter.

Möblerna är specialritade för att skapa en lugn atmosfär. Till exempel är sofforna i hundarnas väntrum s-formade så att hundarna får en känsla av avskildhet. I katternas väntrum är möblerna anpassade så att kattburen kan placeras i jämn höjd med ägaren.

För hästägaren blir det närmare mellan reception, dagstall och behandlingsrum vilket innebär snabbare transporter och effektivare vård. För personalen betyder det mycket att jobba närmare laboratorium och bilddiagnostik, det blir enklare att samverka och ger bättre möjligheter att mötas. Det ger även bättre förutsättningar att jobba parallellt, då det finns två löpgångar  snabbare med att utreda hältor.

Operationerna kommer att bli säkrare, och med nya avdelningar blir det enklare att isolera djur. Multiresistenta bakterier kan innebära stora problem på djursjukhus och nu har vi mycket bättre möjligheter att undvika eventuell smittspridning.

Fakta:

Fakta om Universitetsdjursjukhusets nya lokaler;

  • 18 500 kvm, fördelat på fem avdelningar/kliniker.
  • Fler operationsavdelningar.
  • Vårdavdelningar indelade i små enheter för att lättare kunna isolera, avgränsa och förhindra eventuell smittspridning.
  • Nya fullutrustade intensivvårdsavdelningar.
  • Sterilcentral där utrustning som t.ex. kirurgiska instrument tas omhand, rengörs och steriliseras.
  • Stor och välkomnande reception i smådjurskliniken.

Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.backstrom@uds.slu.se