Att tänka på när du söker stipendier från NJ-fakulteten

Senast ändrad: 06 oktober 2016 - slu.se

NJ-fakulteten ansvarar för ett antal stipendier för såväl studerande på grund- och avancerad nivå som för forskare. Vissa av stipendierna kan även sökas av övriga utexaminerade. Vem som är behörig att söka respektive stipendium framgår av kungörelserna.

Beslut stipendier 2016

Nu finns protokollet från stipendiekommitténs beslutsmöte den 26 september 2016 tillgängligt, se längre ner på sidan.

Gör din ansökan enligt anvisningarna och enligt de kriterier som finns

Se alla stipendier från NJ-fakulteten

Beskriv resan, projektet eller annat som ansökan gäller samt syftet med detta så detaljerat som möjligt. Ange datum för den planerade aktiviteten. Lämna till exempel uppgift om vilka platser och personer som skall besökas, inte bara ”besöka några gårdar på USA:s ostkust”. Ange en så detaljerad kostnadskalkyl som möjligt. Fyll i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten för respektive fond.

Lämna in din ansökan i rätt antal kopior. Buntarna ska vara sorterade och häftade. Endast en fond per ansökan och endast en ansökan per kuvert. Är ni fler som söker för samma ändamål lämna in var sin ansökan, men uppge vilka ni söker tillsammans med.

Lämna in din ansökan i tid. För sent inlämnad ansökan beaktas inte. Hinner du inte skicka in i tid skicka ett e-brev  till registrator där du anger vilken fond du söker.

Krävs det 180 hp, sök inte om du har färre poäng.

Komplettering av poäng eller andra handlingar måste lämnas in en vecka (senast 4 maj) före stipendiekommitténs sammanträde den 11 maj.

Du kan söka stipendium för aktiviteter inom innevarande år.

Bidrag lämnas inte för datorer eller litteratur.

Bidrag lämnas inte för traktamente och mat.

Motivera val av resekostnader, sträva efter de billigaste alternativen i alla lägen.

Protokoll

Protokoll från stipendiekommittén 2016-09-26

Protokoll från stipendiekommittén 2016-05-11

Protokoll från stipendiekommittén 2015

Protokoll från stipendiekommittén 2014

Protokoll från stipendiekommittén 2013

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se