Beslut i utbildningsfrågor

Senast ändrad: 10 januari 2017 - slu.se

Här finns utbildningsrelaterade beslut av rektor, styrelse och utbildningsnämnd i kronologisk ordning.

2016-12-21

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar

Beslut om ramverk för kvalitetsarbete

Utbildningsplan för lantmästare - kandidatprogram

Beslut om utbildningsplan för lantmästare

2016-12-08

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram

Beslut om riktlinjer för antagning till senare del

Utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling

Beslut om utbildningsplaner för biologi och miljövetenskap samt ekonomi

Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Beslut om utbildningsplaner för trädgårdsingenjörsprogrammen

2016-10-12

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020

Beslut om inriktningsdokument

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Beslut om landskapsarkitektprogrammets - Uppsala utbildningsplan

Utbildningsplan för veterinärprogrammet

Beslut om veterinärprogrammets utbildningsplan

2016-09-07

Beslut om fortsatt programutveckling

Bilaga 1: Förslag om SLU gemensamt masterprogram i växtbiologi, rapport från arbetsgruppen

Bilaga 2: Livsmedelsstrategi för SLU, presentation för rektors ledningsråd

Bilaga 3: Masterprogrammet Horticultural Plant Science, begäran från PN-LT

Bilaga 4: Kandidatprogrammet ekonomi, rapport från PN-NJ

Bilaga 5: Gemensamt naturvetenskapligt basår, förslag från PN-S

2016-06-21

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2016/17

2016-06-19

Beviljande av status som studentkår för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019

2016-03-08

Programnämndernas namn, sammansättning och fakultetsanknytning

2015-12-04

Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram vid SLU

2015-09-23

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå läsåret 2016-17

2015-09-11

Anvisningar för kursplaner

2015-06-18

Justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m.

2015-04-22

Årscykel för utbildningsplanering

2015-03-09

Antalet nybörjarplatser på program läsåret 2015-16 för utbildning på grund- och avancerad nivå

2015-01-15

Hållbar utveckling i utbildningen

Direktiv för åtgärdsplaner för program med strukturstöd

2014-12-08

Studentinflytande vid SLU

2014-06-03

Inrättande av titeln "excellent lärare" vid SLU

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se