SLU-nyhet

Tredje utdelningen ur Klimatfonden är nu avklarad

Publicerad: 27 oktober 2016

Tillkännagivandet av de projekt som får utdelning ur Klimatfonden HT-16 skedde vid de ceremonier som hölls på alla huvudorter i samband med Certivalen. Det var fyra projekt som fick tilldelning för sina projekt denna omgång.

Först ut är “Principles for Responsible Management Education” (Cecilia Mark-Herbert, Institutionen för ekonomi, Ultuna) med följande motivering: ”Med stark drivkraft och vilja att stärka SLUs varumärke, inte minst för nuvarande och kommande studenter”.

Det andra projektet är ”Klimatkompensation genom återbeskogning av degraderade lågproduktiva tropiska skogar på Borneo” (Ulrik Ilstedt, Skogens ekologi och skötsel, Umeå) med motiveringen: ”Med starkt inslag av vetenskap och forskning samt en betydande reducering av koldioxid i en global kontext kan detta nyskapande projekt göra skillnad på ett större plan”.

Det tredje projektet benämns ”Cykel ersätter bil i resor till arbetet” (Mats Svensson, Infra, Alnarp) med motiveringen: ”Med krafttag och en stark vilja att ha ett helhetsperspektiv berör detta hälso- och miljöfrämjande projekt många personer och bidrar till relativt stor reducering av koldioxid”.

Det sista projektet ut är: ”Inköp av tjänstecyklar till Ulls hus” (Maisa Young, Infra, Ultuna) med motiveringen: ”Ett gott försök till att med små medel försöka minska de lokala koldioxidutsläppen och samtidigt bidra till en bättre hälsa hos SLUs anställda”.