SLU-nyhet

IT-avdelningen visar vägen

Publicerad: 28 oktober 2016
Cecilia Wolkert.JPG

Under en period på tre månader under hösten 2016 genomför IT-avdelningen ett pilotprojekt för att se om det går att minska flygresorna. Projektet går i korthet ut på att resor till och från Uppsala inte får göras med flyg.

– IT-avdelningen består av cirka hundra personer utspridda på åtta orter i landet och det är relativt många som reser mellan Uppsala och Umeå säger Cecilia Wolkert, biträdande IT-chef och initiativtagare till projektet. Till en början fanns det motstånd till projektet och många ansåg att det inverkade på privatlivet, men nu är de flesta mycket positiva. Flera har tagit tåget för första gången inom SLU i och med detta och många har upptäckt hur effektivt det kan vara att arbeta ombord. Arbetsledare och chefer måste gå före och pusha folk över gränsen att börja. ”Att göra något på försök” övertygar många, fortsätter Cecilia.

IT-avdelningen satsar mycket på e-resor, men Cecilia Wolkert menar att det samtidigt skapar ett behov att resa ännu mer och lägger till att e-resorna inte är lösningen på ett minskat resande utan att det är flygresorna som måste minska. Vi vill ligga i framkant och testa nya saker. Det stärker vårt varumärke.

I normala fall gäller IT-avdelningens resepolicy om att ta tåg i första hand, och om flyg ska bokas måste det först godkännas av enhetschefen. För tågresor är det första klass som gäller för både sittplats och sovvagn. Självklart är det också viktigt att mötena anpassas till restiderna, avslutar Cecilia.